Tablettkartor i stora mängder
Foto: Unsplash

Ökat antal dödsfall bland äldre kvinnor som använder oxikodon

En ny svensk studie visar på att dödsfall till följd av förgiftning genom opioider under åren 2006-2018 i hög grad vara oxikodonrelaterade.

Den smärtstillande och långtidsverkande opioiden oxikodon skrivs ofta ut till patienter med långvarig smärta. I USA har beroendet av opiodier blivit ett problem till följd av en hög förskrivning av oxikodon. Preparatet har visat sig vara beroendeframkallande. Det har medverkat till att sänka den amerikanska befolkningens medellivslängd.

Studien är utförd av psykolog Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet samt professor och överläkare Ingemar Thiblin på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Uppsala samt institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Självmord är en vanlig dödsorsak bland en stor andel äldre kvinnor som använt oxikodon och samtidigt intagit lugnande medel och alkohol. Över hälften av de undersökta dödsfallen i studien hade fått recept på oxikodon det senaste året. Majoriteten av dem hade även recept på bensodiazepiner och antidepressiva. 45 procent hade även alkohol i kroppen vid dödsfallet. Endast sex procent bland de äldre 55-74 år hade vårdats för beroende jämfört med yngre mellan 15-34 år där 32 procent fått beroendevård.

Oxikodon olämpligt för äldre med kronisk smärta

Författarna frågar sig om oxikodon verkligen är lämpligt att förskriva som medicin mot smärta för äldre personer, särskilt när det finns kunskap om att patienter brukar lugnande medel och alkohol. De menar också att det starka sambandet mellan förskrivningar av oxikodon och dödsfall samt den höga andelen med egna recept indikerar att man bör se över förskrivningen exempelvis vid kroniska smärttillstånd.

Enligt en europeisk jämförelse ligger Sverige högt när det gäller oxikodonrelaterade dödsfall, antalet länder som medverkat i jämförelsen är dock få. Den svenska andelen dödsfall är ungefär en tredjedel av den som redovisas i USA.

Läs studien i sin helhet

Anna Fugelstad, Ingmar, Thiblin, Gunnar Ågren, Mats Ramstedt och Peter Hjelmström (2022). Oxycodone-related deaths in Sweden 2006–2018. Publicerad i den vetenskapliga tidskriften Drug and alcohol dependence.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…