Tablettkartor i stora mängder
Foto: Unsplash

Ökat antal dödsfall bland äldre kvinnor som använder oxikodon

En ny svensk studie visar på att dödsfall till följd av förgiftning genom opioider under åren 2006-2018 i hög grad vara oxikodonrelaterade.

Den smärtstillande och långtidsverkande opioiden oxikodon skrivs ofta ut till patienter med långvarig smärta. I USA har beroendet av opiodier blivit ett problem till följd av en hög förskrivning av oxikodon. Preparatet har visat sig vara beroendeframkallande. Det har medverkat till att sänka den amerikanska befolkningens medellivslängd.

Studien är utförd av psykolog Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet samt professor och överläkare Ingemar Thiblin på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Uppsala samt institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Självmord är en vanlig dödsorsak bland en stor andel äldre kvinnor som använt oxikodon och samtidigt intagit lugnande medel och alkohol. Över hälften av de undersökta dödsfallen i studien hade fått recept på oxikodon det senaste året. Majoriteten av dem hade även recept på bensodiazepiner och antidepressiva. 45 procent hade även alkohol i kroppen vid dödsfallet. Endast sex procent bland de äldre 55-74 år hade vårdats för beroende jämfört med yngre mellan 15-34 år där 32 procent fått beroendevård.

Oxikodon olämpligt för äldre med kronisk smärta

Författarna frågar sig om oxikodon verkligen är lämpligt att förskriva som medicin mot smärta för äldre personer, särskilt när det finns kunskap om att patienter brukar lugnande medel och alkohol. De menar också att det starka sambandet mellan förskrivningar av oxikodon och dödsfall samt den höga andelen med egna recept indikerar att man bör se över förskrivningen exempelvis vid kroniska smärttillstånd.

Enligt en europeisk jämförelse ligger Sverige högt när det gäller oxikodonrelaterade dödsfall, antalet länder som medverkat i jämförelsen är dock få. Den svenska andelen dödsfall är ungefär en tredjedel av den som redovisas i USA.

Läs studien i sin helhet

Anna Fugelstad, Ingmar, Thiblin, Gunnar Ågren, Mats Ramstedt och Peter Hjelmström (2022). Oxycodone-related deaths in Sweden 2006–2018. Publicerad i den vetenskapliga tidskriften Drug and alcohol dependence.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…