Tablettkartor i stora mängder
Foto: Unsplash

Ökat antal dödsfall bland äldre kvinnor som använder oxikodon

En ny svensk studie visar på att dödsfall till följd av förgiftning genom opioider under åren 2006-2018 i hög grad vara oxikodonrelaterade.

Den smärtstillande och långtidsverkande opioiden oxikodon skrivs ofta ut till patienter med långvarig smärta. I USA har beroendet av opiodier blivit ett problem till följd av en hög förskrivning av oxikodon. Preparatet har visat sig vara beroendeframkallande. Det har medverkat till att sänka den amerikanska befolkningens medellivslängd.

Studien är utförd av psykolog Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet samt professor och överläkare Ingemar Thiblin på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Uppsala samt institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Självmord är en vanlig dödsorsak bland en stor andel äldre kvinnor som använt oxikodon och samtidigt intagit lugnande medel och alkohol. Över hälften av de undersökta dödsfallen i studien hade fått recept på oxikodon det senaste året. Majoriteten av dem hade även recept på bensodiazepiner och antidepressiva. 45 procent hade även alkohol i kroppen vid dödsfallet. Endast sex procent bland de äldre 55-74 år hade vårdats för beroende jämfört med yngre mellan 15-34 år där 32 procent fått beroendevård.

Oxikodon olämpligt för äldre med kronisk smärta

Författarna frågar sig om oxikodon verkligen är lämpligt att förskriva som medicin mot smärta för äldre personer, särskilt när det finns kunskap om att patienter brukar lugnande medel och alkohol. De menar också att det starka sambandet mellan förskrivningar av oxikodon och dödsfall samt den höga andelen med egna recept indikerar att man bör se över förskrivningen exempelvis vid kroniska smärttillstånd.

Enligt en europeisk jämförelse ligger Sverige högt när det gäller oxikodonrelaterade dödsfall, antalet länder som medverkat i jämförelsen är dock få. Den svenska andelen dödsfall är ungefär en tredjedel av den som redovisas i USA.

Läs studien i sin helhet

Anna Fugelstad, Ingmar, Thiblin, Gunnar Ågren, Mats Ramstedt och Peter Hjelmström (2022). Oxycodone-related deaths in Sweden 2006–2018. Publicerad i den vetenskapliga tidskriften Drug and alcohol dependence.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…