Tablettkartor i stora mängder
Foto: Unsplash

Ökat antal dödsfall bland äldre kvinnor som använder oxikodon

En ny svensk studie visar på att dödsfall till följd av förgiftning genom opioider under åren 2006-2018 i hög grad vara oxikodonrelaterade.

Den smärtstillande och långtidsverkande opioiden oxikodon skrivs ofta ut till patienter med långvarig smärta. I USA har beroendet av opiodier blivit ett problem till följd av en hög förskrivning av oxikodon. Preparatet har visat sig vara beroendeframkallande. Det har medverkat till att sänka den amerikanska befolkningens medellivslängd.

Studien är utförd av psykolog Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet samt professor och överläkare Ingemar Thiblin på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Uppsala samt institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Självmord är en vanlig dödsorsak bland en stor andel äldre kvinnor som använt oxikodon och samtidigt intagit lugnande medel och alkohol. Över hälften av de undersökta dödsfallen i studien hade fått recept på oxikodon det senaste året. Majoriteten av dem hade även recept på bensodiazepiner och antidepressiva. 45 procent hade även alkohol i kroppen vid dödsfallet. Endast sex procent bland de äldre 55-74 år hade vårdats för beroende jämfört med yngre mellan 15-34 år där 32 procent fått beroendevård.

Oxikodon olämpligt för äldre med kronisk smärta

Författarna frågar sig om oxikodon verkligen är lämpligt att förskriva som medicin mot smärta för äldre personer, särskilt när det finns kunskap om att patienter brukar lugnande medel och alkohol. De menar också att det starka sambandet mellan förskrivningar av oxikodon och dödsfall samt den höga andelen med egna recept indikerar att man bör se över förskrivningen exempelvis vid kroniska smärttillstånd.

Enligt en europeisk jämförelse ligger Sverige högt när det gäller oxikodonrelaterade dödsfall, antalet länder som medverkat i jämförelsen är dock få. Den svenska andelen dödsfall är ungefär en tredjedel av den som redovisas i USA.

Läs studien i sin helhet

Anna Fugelstad, Ingmar, Thiblin, Gunnar Ågren, Mats Ramstedt och Peter Hjelmström (2022). Oxycodone-related deaths in Sweden 2006–2018. Publicerad i den vetenskapliga tidskriften Drug and alcohol dependence.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…