Tablettkartor i stora mängder
Foto: Unsplash

Ökat antal dödsfall bland äldre kvinnor som använder oxikodon

En ny svensk studie visar på att dödsfall till följd av förgiftning genom opioider under åren 2006-2018 i hög grad vara oxikodonrelaterade.

Den smärtstillande och långtidsverkande opioiden oxikodon skrivs ofta ut till patienter med långvarig smärta. I USA har beroendet av opiodier blivit ett problem till följd av en hög förskrivning av oxikodon. Preparatet har visat sig vara beroendeframkallande. Det har medverkat till att sänka den amerikanska befolkningens medellivslängd.

Studien är utförd av psykolog Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet samt professor och överläkare Ingemar Thiblin på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Uppsala samt institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Självmord är en vanlig dödsorsak bland en stor andel äldre kvinnor som använt oxikodon och samtidigt intagit lugnande medel och alkohol. Över hälften av de undersökta dödsfallen i studien hade fått recept på oxikodon det senaste året. Majoriteten av dem hade även recept på bensodiazepiner och antidepressiva. 45 procent hade även alkohol i kroppen vid dödsfallet. Endast sex procent bland de äldre 55-74 år hade vårdats för beroende jämfört med yngre mellan 15-34 år där 32 procent fått beroendevård.

Oxikodon olämpligt för äldre med kronisk smärta

Författarna frågar sig om oxikodon verkligen är lämpligt att förskriva som medicin mot smärta för äldre personer, särskilt när det finns kunskap om att patienter brukar lugnande medel och alkohol. De menar också att det starka sambandet mellan förskrivningar av oxikodon och dödsfall samt den höga andelen med egna recept indikerar att man bör se över förskrivningen exempelvis vid kroniska smärttillstånd.

Enligt en europeisk jämförelse ligger Sverige högt när det gäller oxikodonrelaterade dödsfall, antalet länder som medverkat i jämförelsen är dock få. Den svenska andelen dödsfall är ungefär en tredjedel av den som redovisas i USA.

Läs studien i sin helhet

Anna Fugelstad, Ingmar, Thiblin, Gunnar Ågren, Mats Ramstedt och Peter Hjelmström (2022). Oxycodone-related deaths in Sweden 2006–2018. Publicerad i den vetenskapliga tidskriften Drug and alcohol dependence.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Fler nyheter

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…