Pillerburk
Foto: Pixabay

Regionala skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Äldre personer får allt fler läkemedel. Men användningen och kvaliteten på läkemedlen skiljer sig stort mellan regionerna. Det visar en rapport från Socialstyrelsen och Karolinska institutet.

Sedan 2006 har Socialstyrelsen kartlagt de geografiska skillnaderna i äldre personers, 75 år och äldre, läkemedelsanvändning och utrett vad som kan förklara olikheterna. I samarbete med Karolinska institutet har de nu publicerat resultaten från den första delen av projektet.

Andelen äldre som har tio eller fler läkemedel har ökat med 22 procent från 2006 till 2020. De som hade tre eller fler psykofarmaka har minskat med 13 procent. I dag får ungefär var tjugonde äldre person olämpliga läkemedel, något som är en stor förbättring. De senaste 15 åren har användningen av läkemedel som äldre bör undvika minskat med hela 59 procent.

Samtidigt finns det regionala skillnader i förekomsten av läkemedel. I Region Jönköping hade 14,5 procent av de äldre tio eller fler läkemedel år 2020, medan samma siffra var 10,1 procent i Region Dalarna.

Ett annat resultat var att flera regioner under 15-årsperioden låg över respektive under riksgenomsnittet för förekomsten av läkemedel, något som väcker frågan om vad som kan orsaka detta.

I nästa del av projektet kommer forskarna att undersöka vad alla skillnader kan bero på och om bland annat befolkningstäthet, utbildning och inkomst kan påverka läkemedelsanvändningen hos äldre.

Relaterat

Porträtt av Geroge Pavlidis och Andreas Motel Klingebiel

Ensam är ofta stark

Att vara ensam som äldre är inte alltid ohälsosamt utan tvärtom ibland. Relativt få äldre personer är ensamma och en betydande del av…

Svartvitt fotografi från väntsal på vårdinstitution

Döden har flyttat hemifrån

Det blir allt vanligare att leva längre, men döden hanteras av vården och vi distanserar oss från den. Döden har blivit ”övermedikaliserad” menar…

Vanlig hormonsjukdom bland äldre kopplas till stroke

Patienter med en vanlig bisköldkörtelsjukdom har en ökad risk för att drabbas av höftfrakturer, hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en stor registerstudie från…

Fler nyheter

Generaldirektör Olivia Wigzell och socialminister Lena Hallengren

Förslag på ny äldreomsorgslag överlämnad till regeringen

Socialtjänstlagen ger inte tillräckligt stöd för äldreomsorgens verksamheter och därför gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny…

Samsjuklighet ökar risken för demens

Den som har minst två av sjukdomstillstånden diabetes typ 2, hjärtsjukdom och stroke har en ökad risk att också få en demensdiagnos. Det…

Både cancer och demens – så ser den palliativa vården…

Det saknas en vårdmodell för patienter med både cancer och demensdiagnos. Det konstaterar en grupp forskare efter att ha undersökt hur vården ser…