Pillerburk
Foto: Pixabay

Regionala skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Äldre personer får allt fler läkemedel. Men användningen och kvaliteten på läkemedlen skiljer sig stort mellan regionerna. Det visar en rapport från Socialstyrelsen och Karolinska institutet.

Sedan 2006 har Socialstyrelsen kartlagt de geografiska skillnaderna i äldre personers, 75 år och äldre, läkemedelsanvändning och utrett vad som kan förklara olikheterna. I samarbete med Karolinska institutet har de nu publicerat resultaten från den första delen av projektet.

Andelen äldre som har tio eller fler läkemedel har ökat med 22 procent från 2006 till 2020. De som hade tre eller fler psykofarmaka har minskat med 13 procent. I dag får ungefär var tjugonde äldre person olämpliga läkemedel, något som är en stor förbättring. De senaste 15 åren har användningen av läkemedel som äldre bör undvika minskat med hela 59 procent.

Samtidigt finns det regionala skillnader i förekomsten av läkemedel. I Region Jönköping hade 14,5 procent av de äldre tio eller fler läkemedel år 2020, medan samma siffra var 10,1 procent i Region Dalarna.

Ett annat resultat var att flera regioner under 15-årsperioden låg över respektive under riksgenomsnittet för förekomsten av läkemedel, något som väcker frågan om vad som kan orsaka detta.

I nästa del av projektet kommer forskarna att undersöka vad alla skillnader kan bero på och om bland annat befolkningstäthet, utbildning och inkomst kan påverka läkemedelsanvändningen hos äldre.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada…

Från sjuksköterska till professor

Joakim Öhlén är verksam inom vården i olika roller sedan länge. Under dessa 30 år har han personligen sett hur den palliativa vården…

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…