Pillerburk
Foto: Pixabay

Regionala skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Äldre personer får allt fler läkemedel. Men användningen och kvaliteten på läkemedlen skiljer sig stort mellan regionerna. Det visar en rapport från Socialstyrelsen och Karolinska institutet.

Sedan 2006 har Socialstyrelsen kartlagt de geografiska skillnaderna i äldre personers, 75 år och äldre, läkemedelsanvändning och utrett vad som kan förklara olikheterna. I samarbete med Karolinska institutet har de nu publicerat resultaten från den första delen av projektet.

Andelen äldre som har tio eller fler läkemedel har ökat med 22 procent från 2006 till 2020. De som hade tre eller fler psykofarmaka har minskat med 13 procent. I dag får ungefär var tjugonde äldre person olämpliga läkemedel, något som är en stor förbättring. De senaste 15 åren har användningen av läkemedel som äldre bör undvika minskat med hela 59 procent.

Samtidigt finns det regionala skillnader i förekomsten av läkemedel. I Region Jönköping hade 14,5 procent av de äldre tio eller fler läkemedel år 2020, medan samma siffra var 10,1 procent i Region Dalarna.

Ett annat resultat var att flera regioner under 15-årsperioden låg över respektive under riksgenomsnittet för förekomsten av läkemedel, något som väcker frågan om vad som kan orsaka detta.

I nästa del av projektet kommer forskarna att undersöka vad alla skillnader kan bero på och om bland annat befolkningstäthet, utbildning och inkomst kan påverka läkemedelsanvändningen hos äldre.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…