Pillerburk
Foto: Pixabay

Regionala skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Äldre personer får allt fler läkemedel. Men användningen och kvaliteten på läkemedlen skiljer sig stort mellan regionerna. Det visar en rapport från Socialstyrelsen och Karolinska institutet.

Sedan 2006 har Socialstyrelsen kartlagt de geografiska skillnaderna i äldre personers, 75 år och äldre, läkemedelsanvändning och utrett vad som kan förklara olikheterna. I samarbete med Karolinska institutet har de nu publicerat resultaten från den första delen av projektet.

Andelen äldre som har tio eller fler läkemedel har ökat med 22 procent från 2006 till 2020. De som hade tre eller fler psykofarmaka har minskat med 13 procent. I dag får ungefär var tjugonde äldre person olämpliga läkemedel, något som är en stor förbättring. De senaste 15 åren har användningen av läkemedel som äldre bör undvika minskat med hela 59 procent.

Samtidigt finns det regionala skillnader i förekomsten av läkemedel. I Region Jönköping hade 14,5 procent av de äldre tio eller fler läkemedel år 2020, medan samma siffra var 10,1 procent i Region Dalarna.

Ett annat resultat var att flera regioner under 15-årsperioden låg över respektive under riksgenomsnittet för förekomsten av läkemedel, något som väcker frågan om vad som kan orsaka detta.

I nästa del av projektet kommer forskarna att undersöka vad alla skillnader kan bero på och om bland annat befolkningstäthet, utbildning och inkomst kan påverka läkemedelsanvändningen hos äldre.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Fler nyheter

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…