Pillerburk
Foto: Pixabay

Regionala skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Äldre personer får allt fler läkemedel. Men användningen och kvaliteten på läkemedlen skiljer sig stort mellan regionerna. Det visar en rapport från Socialstyrelsen och Karolinska institutet.

Sedan 2006 har Socialstyrelsen kartlagt de geografiska skillnaderna i äldre personers, 75 år och äldre, läkemedelsanvändning och utrett vad som kan förklara olikheterna. I samarbete med Karolinska institutet har de nu publicerat resultaten från den första delen av projektet.

Andelen äldre som har tio eller fler läkemedel har ökat med 22 procent från 2006 till 2020. De som hade tre eller fler psykofarmaka har minskat med 13 procent. I dag får ungefär var tjugonde äldre person olämpliga läkemedel, något som är en stor förbättring. De senaste 15 åren har användningen av läkemedel som äldre bör undvika minskat med hela 59 procent.

Samtidigt finns det regionala skillnader i förekomsten av läkemedel. I Region Jönköping hade 14,5 procent av de äldre tio eller fler läkemedel år 2020, medan samma siffra var 10,1 procent i Region Dalarna.

Ett annat resultat var att flera regioner under 15-årsperioden låg över respektive under riksgenomsnittet för förekomsten av läkemedel, något som väcker frågan om vad som kan orsaka detta.

I nästa del av projektet kommer forskarna att undersöka vad alla skillnader kan bero på och om bland annat befolkningstäthet, utbildning och inkomst kan påverka läkemedelsanvändningen hos äldre.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…