Nyheter

Tryggare samverkan vid demensförsvinnande

Ett treårigt projekt ska ge effektivare samverkansrutiner mellan äldreomsorgen och polisen när en person med demens har försvunnit.

Viagratabletter

Viagra kan förlänga livet

Män med stabil kranskärlssjukdom och som behandlas med Viagra på grund av impotens verkar leva längre. De har även lägre risk för att…

Ingen vanlig dödlighet

Den förväntade medellivslängden sjönk med 0,69 år för män och 0,40 år för kvinnor under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det visar en…

Sorgen i omsorgen

Hur talar vi om sorg i vård och omsorg? Ett projekt vid Högskolan Kristianstad ska utforska hur vårdpersonal bemöter den som drabbats.

Omslag till rapporten Global report on ageism

FN agerar mot den globala ålderismen

Med sin nya kampanj vill WHO tillsammans med andra FN-institutioner bekämpa ålderismen. En ny rapport pekar ut färdvägen.

Smarta hem lägger grunden för framtidens äldreboende

Ett innovationsprojekt ska ta fram en guide för hur man kan bygga framtidens äldreboenden, till exempel genom att rusta bostäder med smart digital…

Högt stående sol

Hög innetemperatur ger sämre hälsa

Höga inomhustemperaturer kan bidra till nedsatt allmäntillstånd och sämre sömn för äldre och till trötthet för personal. – Vi behöver tänka till när…

Blygsam medelsökning i forskningspropositionen

Regeringen föreslår 30 miljoner kronor årligen i extra anslag till forskningen om äldre och åldrande åren 2021–2024. Den totala ökningen av anslagen i…

Hälsoindex kastar ljus över pandemins effekter

Äldre personers mående har försämrats under coronapandemin, konstaterar Friskis och svettis i en ny rapport.

Nytt utvecklingscentrum för musik i omsorgen

Musik i syd startar ett utvecklingscentrum för musik inom vård, omsorg och hälsa. Där kommer de att samarbeta med akademi, vård och andra kulturaktörer.