Nyheter

Äldre exkluderas i nybyggnation

Bristande tillgänglighet är en vanlig orsak till att människor med funktionsnedsättningar utestängs från nya byggnader och platser. Det visar en avhandling som Lilian…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

E-hälsotjänster oftare en utmaning för äldre personer

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

Bilen onödig för ett aktivt åldrande

Äldre personer som inte åker bil ägnar sig ungefär lika mycket tid åt aktiviteter associerade med ett aktivt åldrande som de som reser…

Stor osäkerhet kring tecken på Alzheimer

Många svenskar känner inte till de tidiga tecknen på Alzheimer och vet dessutom inte var de kan vända sig för att få hjälp…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Ett stapeldiagram som visar hur många personer i varje åldersgrupp som uppnått 110 års ålder.

Så många svenskar har blivit 110 år

I en ny studie har Jimmy Lindberg försökt verifiera åldern på alla svenskar som blivit 110 år gamla fram till 2022. Det visar…

En sköterska står med ryggen mot kameran och tar en äldre kvinnas händer i sina.

Olika mallar ger olika levnadsberättelser

Levnadsberättelser är ett sätt för demensomsorgen att anpassa vård och omsorg till individen. Men hur fungerar de i praktiken? Det har Glenn Möllergren…

Färre skador med ny läkemedelsplan

Äldre personer som tar många mediciner riskerar att skada sig och hamna på sjukhus vid upprepade tillfällen. En avhandling föreslår en ny läkemedelsplan…

En äldre, glad man sitter i en soffa och pratar i mobiltelefon.

Att fortsätta jobba för livsglädjen

Samhället försöker på olika sätt styra oss att förlänga vårt arbetsliv, gärna flera år efter pensionsåldern. Marie Bjuhr vid Högskolan i Gävle har…