Katharina Stibrant Sunnerhagen. Foto: Josefin Bergenholtz.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen ESOC 2024 i Basel, Schweiz den 15 maj.

Personer som har en inkomst över genomsnittet 32 procents lägre risk att dö efter en stroke jämfört med de med låg inkomst. Även hög utbildning har stor betydelse för att överleva en stroke, risken är 26 procents lägre. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, som också ger en bild av stora skillnader i strokeöverlevnad kopplat till socioekonomi.

– Antalet personer som drabbas av stroke i Europa beräknas öka och behovet av effektiva insatser är därför viktigare än någonsin. Riktade strategier är avgörande, politiker måste skräddarsy lagstiftning och ta hänsyn till specifika omständigheter och behov i olika delar av samhället, medan vården bör överväga att identifiera patienter med högre risk för dödlig utgång vid stroke, säger professor Katharina Stibrant Sunnerhagen i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Studien bygger på registerdata om 6 901 strokepatienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som forskarna analyserat. Syftet med studien är att undersöka påverkan på strokeöverlevnad av det som kallas sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Dessa faktorer tittade forskarna särskilt på: bostadsområde, födelseland, utbildning och inkomst. Som ogynnsam faktor räknades att bo i ett område som polisen klassat som utsatt område, riskområde eller särskilt utsatt område, att vara född utanför Sverige, eller Europa, ha kort utbildning och låg inkomst.

Den genomsnittliga åldern för patienterna var 72.6 år som kom från särskilt utsatt områden och utgjordes av 698 personer, för övriga  6 203 patienter var medelåldern 74,2 år.  Om patienten hade en ogynnsam faktor var risken för dödlig utgång efter stroke 18 procent högre, och vid sammanlagt två till fyra ogynsamma faktorer 24 procent högre, jämfört med vid inga ogynsamma faktorer.

– Det här visar på en verklighet där en individs socioekonomiska situation kan vara en fråga om liv eller död i samband med stroke, särskilt när flera ogynnsamma faktorer spelar in, konstaterar Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Forskarna kunde även påvisa ett samband mellan ökad risk för död efter stroke och ytterligare riskfaktorer som fysisk inaktivitet, diabetes, alkoholmissbruk och förmaksflimmer. Det framkom också tydliga könsskillnader när patienternas egenskaper studerades.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…