Åldras med diagnos (#1/20)

Åldras med diagnos foto Yanan Li
Åldras med diagnos. Foto Yanan Li

Åldras med diagnos (#1/20)

Fler och fler äldre lever i dag med en funktionsnedsättning. Hur ser livs­situationen ut för dem? Vilken betydelse har rehabiliteringen för att möjliggöra ett så bra liv som möjligt? Hur förändras en funktionsnedsättning i takt med åldrandet?

Fler och fler äldre lever i dag med en funktionsnedsättning. Antingen har man levt med sin diagnos sedan barnaåren och nu passerat pensionsåldern. Eller så har man drabbats av en skada eller sjukdom senare i livet. I båda fallen kommer man att åldras med sin funktionsnedsättning. Hur ser då levnads­situationen ut för dessa personer? Vilken betydelse har rehabiliteringen för att möjliggöra ett så bra liv som möjligt? (Trots att de som lever med en funktionsnedsättning ibland ställs inför svåra utmaningar lever många ett bra liv.) Hur förändras en funktionsnedsättning i takt med åldrandet? Frågor, frågor… och på de följande temasidorna finns svar från några av våra framstående forskare.

Artiklar i temat

Livsperspektiv på funktionsnedsättning

Hur förändras en funktionsnedsättning i takt med åldrandet? Vilken betydelse har rehabiliteringen för att möjliggöra ett så bra liv som möjligt? Svenska studier genomförda i Skåne och Norrbotten bidrar till att öka förståelsen för hur det är att åldras med…

Skräddarsydd rehab för äldre med ryggmärgsskada

I Skåne pågår norra Europas första långtidsstudie av äldre personer som levt länge med en ryggmärgsskada. Studien syftar till att ge en heltäckande bild av deras livssituation och hur den förändras i takt med åldrandet. Målet är att lägga grunden…

Kontrollerad eller i kontroll med hälsoappar

En studie av användandet av hälsoappar bland äldre personer med MS-, parkinson- eller strokediagnos ger insikter i hur appar kan användas för att öka delaktigheten i den egna vården.

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har generellt sett en högre sjuklighet och lägre medellivslängd än befolkningen i övrigt. Men trots att de ställs inför många utmaningar lever de flesta ett bra liv.

Sällsynta diagnoser och åldrande

De dubbelt marginaliserade

Ädre personer med psykisk funktionsnedsättning är till viss del osynliggjorda. En aktuell studie pekar på behovet av att både kommuner och frivilliga organisationer behöver förbättra sitt arbete med att identifiera och synliggöra denna grupp och deras behov av hjälp och…

Frivilligt stöd till äldre med psykisk funktions­nedsättning

Ädre personer med psykisk funktionsnedsättning är till viss del osynliggjorda. En aktuell studie pekar på behovet av att både kommuner och frivilliga organisationer behöver förbättra sitt arbete med att identifiera och synliggöra denna grupp och deras behov av hjälp och…

Föräldraskap, åldrande och psykisk funktions­nedsättning

Stora behandlingsframgångar har lett till den glädjande utvecklingen att allt fler åldras med sin hiv-infektion. Men stigmatisering och bristande kunskap om sjukdomen är fortfarande utbredd i samhället.

Långt liv med hiv

Stora behandlingsframgångar har lett till den glädjande utvecklingen att allt fler åldras med sin hiv-infektion. Men stigmatisering och bristande kunskap om sjukdomen är fortfarande utbredd i samhället.

Självkänsla och kognition hos äldre med adhd

Länge sågs ADHD som en problematik förbehållen barn och unga. Numera vet man att svårigheterna ofta kvarstår hela livet. Det finns relativt lite forskning om ADHD hos äldre – men kunskapen växer, inte minst tack vare svenska studier.