Hörselnedsättning (#4/22)

Foto: Yanan Li

Hörselnedsättning

En fjärdedel av Sveriges 70-åringar har nedsatt hörsel och drygt 80 procent av 85-åringarna, men få använder hörapparat. Det finns ett samband mellan demens och hörselnedsättning liksom mellan tinnitus och förmågan att höra bra. I dag finns avancerade hjälpmedel och ny teknik, om fler testade sin hörsel skulle många få hjälp till ett socialt bättre liv.

Med rätt att höra

Att vi hör bra är viktigt för folkhälsan. Med stigande ålder försämras hörseln. Forskarna söker svar på vad som skadar förmågan att höra…

Hörselsituationen på boenden för äldre måste förbättras

Många äldre personer behöver hjälp att sköta och hantera sina hörhjälpmedel. Vårdpersonalen behöver lära sig hur de kan upptäcka hörselnedsättning och lära sig hantera hörhjälpmedel.

Samband mellan demens och hörselnedsättning

Ord försvinner för den som hör dåligt och de tappas bort av den som har en demensdiagnos. Att ha nedsatt hörsel kan på sikt leda till demens. Forskare i Linköping genomför en långtidsstudie kring mekanismerna bakom dessa samband.

Både för- och nackdelar med cochleaimplantat

Att få tillbaka sin förlorade hörsel var förr en futuristisk dröm, men med ett cochleaimplantat kan många njuta av ett socialt bättre liv och åter höra syrsor spela.

Viktigt mäta nedsatt hörsel vid tinnitus

Sveriges starkaste magnetkamera och individuellt kalibrerade hörapparater kanske kan ge svar på hur personer med tinnitus och nedsatt hörsel bäst kan få hjälp. I förlängningen skulle det också kunna minska risken för demens.

Hörselns åldrande i olika generationer

I Göteborg pågår sedan flera decennier tillbaka två befolkningsstudier på äldre personer. Här kan vi hitta svar på om yngre generationer hör bättre på äldre dar.