Ambulans
Foto: Janee

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Oftast är det ambulanspersonal som först möter den akut sjuka äldre. Genom sitt bemötande kan de omedvetet tillfoga patienten mental, psykisk, fysisk eller etisk skada. Den äldre kan i värsta fall blir lägre prioriterad. Det saknas forskning kring etiska problem för den ökande andelen äldre patienter som vårdas av svensk ambulanssjukvård, men det finns studier som pekar på att etiska konflikter inom ambulanssjukvården uppstår i vård av äldre.

EVA-projektet – En Etiskt god vård för äldre med akuta hälsoproblem, vill främja vård för äldre genom att förebygga orättvis behandling av äldre patienter som drabbas av akut sjukdom, skada eller ohälsa. EVA-projektets övergripande syfte är att undersöka ambulanspersonalens föreställningar om rätt och fel i vården av äldre patienter med nedsatt beslutsförmåga och hur de hanterar etiska konflikter som uppstår.

Projektledare är Anders Bremer från Linnéuniversitetet. Det utförs i samverkan med Ambulansverksamheten Region Kronoberg och finansiär är Familjen Kamprads stiftelse.

Det slutliga resultatet ska leda till förbättrad livskvalitet, ökad fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande hos äldre personer, vilket uppnås genom ökad etisk kompetens hos deltagande ambulanspersonal. Projektet förväntas bidra till att personalen hanterar vården av äldre med nedsatt beslutsförmåga bättre, dvs. att etiskt god vård ges vilket dessutom minskar risken för etisk stress bland personalen.

Relaterat

Tjänsteman i samtal med äldre kvinna.

Ojämlik bedömning av socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer kvinnor och män olika liksom äldre och yngre personer, och utredningskulturerna skiljer sig mellan kommunerna. Det här leder till en ojämlik…

På tal om språk och demens

Personer med demenssjukdom förlorar inte förmågan att kommunicera – de gör det bara lite annorlunda. Det är budskapet Lars-Christer Hydén vill förmedla, efter…

Man håller i lagbok

Äldrerätt – ett nytt rättsområde i Sverige

I USA har äldrerätten – som juridisk disciplin med fokus på den åldrande människans förutsättningar och behov – funnits i drygt femtio år.…

Fler nyheter

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…