Ambulans
Foto: Janee

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Oftast är det ambulanspersonal som först möter den akut sjuka äldre. Genom sitt bemötande kan de omedvetet tillfoga patienten mental, psykisk, fysisk eller etisk skada. Den äldre kan i värsta fall blir lägre prioriterad. Det saknas forskning kring etiska problem för den ökande andelen äldre patienter som vårdas av svensk ambulanssjukvård, men det finns studier som pekar på att etiska konflikter inom ambulanssjukvården uppstår i vård av äldre.

EVA-projektet – En Etiskt god vård för äldre med akuta hälsoproblem, vill främja vård för äldre genom att förebygga orättvis behandling av äldre patienter som drabbas av akut sjukdom, skada eller ohälsa. EVA-projektets övergripande syfte är att undersöka ambulanspersonalens föreställningar om rätt och fel i vården av äldre patienter med nedsatt beslutsförmåga och hur de hanterar etiska konflikter som uppstår.

Projektledare är Anders Bremer från Linnéuniversitetet. Det utförs i samverkan med Ambulansverksamheten Region Kronoberg och finansiär är Familjen Kamprads stiftelse.

Det slutliga resultatet ska leda till förbättrad livskvalitet, ökad fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande hos äldre personer, vilket uppnås genom ökad etisk kompetens hos deltagande ambulanspersonal. Projektet förväntas bidra till att personalen hanterar vården av äldre med nedsatt beslutsförmåga bättre, dvs. att etiskt god vård ges vilket dessutom minskar risken för etisk stress bland personalen.

Relaterat

En myt att svenskarna inte respekterar äldre

Att Sverige är sämst i klassen på att respektera äldre är något du troligtvis tagit för en sanning, för det verkar ju finnas…

Tjänsteman i samtal med äldre kvinna.

Ojämlik bedömning av socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer kvinnor och män olika liksom äldre och yngre personer, och utredningskulturerna skiljer sig mellan kommunerna. Det här leder till en ojämlik…

På tal om språk och demens

Personer med demenssjukdom förlorar inte förmågan att kommunicera – de gör det bara lite annorlunda. Det är budskapet Lars-Christer Hydén vill förmedla, efter…

Fler nyheter

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre…

En äldre kvinna och hennes barnbarn fixar mat vid köksbordet.

Det får äldre personer att må bra

Det är en till synas enkel fråga: Vad får dig att må bra? Men den är grundläggande för att kunna främja äldre personers…

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…