Foto: Unsplash

För få studier om hur välfärdsteknik påverkar anhöriga

Ny forskning visar att mindre än var sjätte studie om välfärdsteknik för äldre utvärderade hur hälsan hos anhöriga påverkades. Nu hoppas forskare att kunskapsluckorna fylls så att både de äldre själva och deras anhöriga känner att de får nytta av tekniken.

Forskare från Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har i en litteraturöversikt granskat vilka områden som välfärdsteknik för äldre har testats inom och vilka hälsoeffekter en sådan insats fick. Totalt ingick 85 forskningsartiklar publicerade de senaste åtta åren.

Översikten visar att införandet av välfärdsteknik generellt stämmer överens med områden som anses leda till ett hälsosamt åldrande, men att bara 14 procent av studierna utvärderade hur tekniken påverkade hälsan hos både äldre och deras anhöriga.

– Anhöriga fanns med på något sätt i över hälften av studierna, men i de allra flesta fall var det inte fokus på anhörigas situation eller deras hälsa. Anhöriga var i många studier omnämnda som resurser för att avlasta personal och stöd till den äldre personen, säger Maria Nilsson, doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet, huvudförfattare till litteraturöversikten och praktiker vid Nka, i ett pressmeddelande.

Enligt henne behövs fler studier som undersöker vilken roll anhöriga får eller förväntas ta när välfärdsteknik införs. Allt för att beslutsfattare och forskare ska få en utgångspunkt för hur man ska utforma hälsofrämjande insatser och en hållbar hälso- och sjukvård.

– Jag hoppas på en bredare vision för användning av välfärdsteknologi där insatser kan utformas till att bidra till en mer jämlik hälsa för äldre och anhöriga, säger Maria Nilsson.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…