Foto: Unsplash

För få studier om hur välfärdsteknik påverkar anhöriga

Ny forskning visar att mindre än var sjätte studie om välfärdsteknik för äldre utvärderade hur hälsan hos anhöriga påverkades. Nu hoppas forskare att kunskapsluckorna fylls så att både de äldre själva och deras anhöriga känner att de får nytta av tekniken.

Forskare från Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har i en litteraturöversikt granskat vilka områden som välfärdsteknik för äldre har testats inom och vilka hälsoeffekter en sådan insats fick. Totalt ingick 85 forskningsartiklar publicerade de senaste åtta åren.

Översikten visar att införandet av välfärdsteknik generellt stämmer överens med områden som anses leda till ett hälsosamt åldrande, men att bara 14 procent av studierna utvärderade hur tekniken påverkade hälsan hos både äldre och deras anhöriga.

– Anhöriga fanns med på något sätt i över hälften av studierna, men i de allra flesta fall var det inte fokus på anhörigas situation eller deras hälsa. Anhöriga var i många studier omnämnda som resurser för att avlasta personal och stöd till den äldre personen, säger Maria Nilsson, doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet, huvudförfattare till litteraturöversikten och praktiker vid Nka, i ett pressmeddelande.

Enligt henne behövs fler studier som undersöker vilken roll anhöriga får eller förväntas ta när välfärdsteknik införs. Allt för att beslutsfattare och forskare ska få en utgångspunkt för hur man ska utforma hälsofrämjande insatser och en hållbar hälso- och sjukvård.

– Jag hoppas på en bredare vision för användning av välfärdsteknologi där insatser kan utformas till att bidra till en mer jämlik hälsa för äldre och anhöriga, säger Maria Nilsson.

Relaterat

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…