Foto: Unsplash

För få studier om hur välfärdsteknik påverkar anhöriga

Ny forskning visar att mindre än var sjätte studie om välfärdsteknik för äldre utvärderade hur hälsan hos anhöriga påverkades. Nu hoppas forskare att kunskapsluckorna fylls så att både de äldre själva och deras anhöriga känner att de får nytta av tekniken.

Forskare från Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har i en litteraturöversikt granskat vilka områden som välfärdsteknik för äldre har testats inom och vilka hälsoeffekter en sådan insats fick. Totalt ingick 85 forskningsartiklar publicerade de senaste åtta åren.

Översikten visar att införandet av välfärdsteknik generellt stämmer överens med områden som anses leda till ett hälsosamt åldrande, men att bara 14 procent av studierna utvärderade hur tekniken påverkade hälsan hos både äldre och deras anhöriga.

– Anhöriga fanns med på något sätt i över hälften av studierna, men i de allra flesta fall var det inte fokus på anhörigas situation eller deras hälsa. Anhöriga var i många studier omnämnda som resurser för att avlasta personal och stöd till den äldre personen, säger Maria Nilsson, doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet, huvudförfattare till litteraturöversikten och praktiker vid Nka, i ett pressmeddelande.

Enligt henne behövs fler studier som undersöker vilken roll anhöriga får eller förväntas ta när välfärdsteknik införs. Allt för att beslutsfattare och forskare ska få en utgångspunkt för hur man ska utforma hälsofrämjande insatser och en hållbar hälso- och sjukvård.

– Jag hoppas på en bredare vision för användning av välfärdsteknologi där insatser kan utformas till att bidra till en mer jämlik hälsa för äldre och anhöriga, säger Maria Nilsson.

Relaterat

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre…

Äldre exkluderas från teknikutvecklingen

Många företag påstår att de involverar äldre i utvecklingsarbetet för att få fram mer anpassad teknik. Det kan dock betyda många saker och…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…