Foto: Unsplash

För få studier om hur välfärdsteknik påverkar anhöriga

Ny forskning visar att mindre än var sjätte studie om välfärdsteknik för äldre utvärderade hur hälsan hos anhöriga påverkades. Nu hoppas forskare att kunskapsluckorna fylls så att både de äldre själva och deras anhöriga känner att de får nytta av tekniken.

Forskare från Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har i en litteraturöversikt granskat vilka områden som välfärdsteknik för äldre har testats inom och vilka hälsoeffekter en sådan insats fick. Totalt ingick 85 forskningsartiklar publicerade de senaste åtta åren.

Översikten visar att införandet av välfärdsteknik generellt stämmer överens med områden som anses leda till ett hälsosamt åldrande, men att bara 14 procent av studierna utvärderade hur tekniken påverkade hälsan hos både äldre och deras anhöriga.

– Anhöriga fanns med på något sätt i över hälften av studierna, men i de allra flesta fall var det inte fokus på anhörigas situation eller deras hälsa. Anhöriga var i många studier omnämnda som resurser för att avlasta personal och stöd till den äldre personen, säger Maria Nilsson, doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet, huvudförfattare till litteraturöversikten och praktiker vid Nka, i ett pressmeddelande.

Enligt henne behövs fler studier som undersöker vilken roll anhöriga får eller förväntas ta när välfärdsteknik införs. Allt för att beslutsfattare och forskare ska få en utgångspunkt för hur man ska utforma hälsofrämjande insatser och en hållbar hälso- och sjukvård.

– Jag hoppas på en bredare vision för användning av välfärdsteknologi där insatser kan utformas till att bidra till en mer jämlik hälsa för äldre och anhöriga, säger Maria Nilsson.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…