Foto: Pxhere

Inga tydliga effekter av digital nattillsyn

Digital nattillsyn i äldreomsorgen införs i många av Sveriges kommuner. Men en ny studie från Mälardalens högskola hittar inga tydliga effekter på hälsa och arbetsbelastning.

Det pågår ett brett införande av digital nattillsyn runt om i landet. Nu har en forskargrupp från Mälardalens högskola gjort en litteraturöversikt över studier om nattillsyn, publicerade 2005-2020.

I en debattartikel i Dagens arena skriver forskarna: ”Vi fann generellt låg vetenskaplig kvalitet i de 744 studier som vi hittade och kunde slutligen granska endast fem studier som uppfyllde inklusionskriterierna. Tre studier var från USA och två från Norge, ingen från Sverige. De från Norge var rapporter och inte publicerade i vetenskapliga tidskrifter.”

Det vetenskapliga underlaget för digital nattillsyn är med andra ord svagt, trots att tre fjärdedelar av landets kommuner infört åtgärden. I sin studie finner de endast måttlig evidens för minskade kostnader för verksamheterna, att arbetsprocesser blir effektivare och att livskvaliteten ökar för brukarna. Dessutom hittade de ingen tydlig evidens för goda effekter på hälsan, eller minskad arbetsbelastning för vårdgivarna.

”Trots att 58 procent av kommunerna har ett ledningssystem som omfattar välfärdsteknik, är oftast planering för vetenskaplig uppföljning och utvärdering en bristvara i många kommuner”, avslutar forskarna sin debattartikel.

Läs artikeln

Matt X Richardson, Maria Ehn, Sara Landerdahl Stridsberg, Ken Redekop och Sarah Wamala-Andersson (2021). Nocturnal digital surveillance in aged populations and its effects on health, welfare and social care provision: a systematic review. BMC Health service research.

Relaterat

Forskning: Moraliska problem med välfärdsteknik till äldre

Det kan låta praktiskt och smart att en äldre person har gps-larm, kameraövervakning om nätterna och en telefon som påminner om att ta…

Så går det för den digitala satsningen i omsorgen

Vård- och omsorgsanalys har utvärderat satsningen på välfärdsteknik i äldreomsorgen, som regeringen och Sveriges kommuner och regioner sjösatt.

Teknikforskare vill göra skillnad för äldre

Under 1980-talet hade Britt Östlund inte som mål att bli forskare. Men diskussionerna kring de nya Jas-flygplanen och insikten att teknikutvecklingen ofta fick…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…