Foto: Pxhere

Inga tydliga effekter av digital nattillsyn

Digital nattillsyn i äldreomsorgen införs i många av Sveriges kommuner. Men en ny studie från Mälardalens högskola hittar inga tydliga effekter på hälsa och arbetsbelastning.

Det pågår ett brett införande av digital nattillsyn runt om i landet. Nu har en forskargrupp från Mälardalens högskola gjort en litteraturöversikt över studier om nattillsyn, publicerade 2005-2020.

I en debattartikel i Dagens arena skriver forskarna: ”Vi fann generellt låg vetenskaplig kvalitet i de 744 studier som vi hittade och kunde slutligen granska endast fem studier som uppfyllde inklusionskriterierna. Tre studier var från USA och två från Norge, ingen från Sverige. De från Norge var rapporter och inte publicerade i vetenskapliga tidskrifter.”

Det vetenskapliga underlaget för digital nattillsyn är med andra ord svagt, trots att tre fjärdedelar av landets kommuner infört åtgärden. I sin studie finner de endast måttlig evidens för minskade kostnader för verksamheterna, att arbetsprocesser blir effektivare och att livskvaliteten ökar för brukarna. Dessutom hittade de ingen tydlig evidens för goda effekter på hälsan, eller minskad arbetsbelastning för vårdgivarna.

”Trots att 58 procent av kommunerna har ett ledningssystem som omfattar välfärdsteknik, är oftast planering för vetenskaplig uppföljning och utvärdering en bristvara i många kommuner”, avslutar forskarna sin debattartikel.

Läs artikeln

Matt X Richardson, Maria Ehn, Sara Landerdahl Stridsberg, Ken Redekop och Sarah Wamala-Andersson (2021). Nocturnal digital surveillance in aged populations and its effects on health, welfare and social care provision: a systematic review. BMC Health service research.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…