En äldre kvinna sitter vid datorn på ett kontor.
Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Jobbonärernas drivkrafter kartlagda

När forskare frågade pensionärer varför de fortsatt att arbeta, svarade många att de såg det som meningsfullt. Men 20 procent hade ekonomiska skäl.

Forskare från Göteborgs universitet och Nederländerna lät 3 000 pensionärer svara på hur väl fyra påstående stämde med deras erfarenhet av att fortsätta arbeta efter pensioneringen: ”Min ekonomiska situation kräver det (har inte råd att sluta arbeta)”, ”Den sociala kontakten med andra är viktig för mig”, ”Jag vill fortsätta göra något meningsfullt”, och ”Jag behövdes på mitt gamla arbete”.

− Studien visar tydliga resultat. Den starkaste drivkraften för att fortsätta arbeta och att stanna kvar över tid är att arbetet upplevs som meningsfullt för individen, säger Isabelle Hansson, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Ungefär en tredjedel av pensionärerna fortsatte arbeta efter att de börjat ta ut sin ålderspension. I studien följdes de upp under sju år och de flesta av dem minskade sin arbetsmängd med tiden.

Så många som en femtedel av studiens deltagare arbetade vidare på grund av sin ekonomi. De hade dessutom större sannolikhet att öka sin arbetstid.

− För dessa personer är det inte nödvändigtvis ett fritt val att fortsätta arbeta, utan något man gör för att den ekonomiska situationen kräver det, säger Isabelle Hansson.

Sociala kontakter via arbetet eller att man fortfarande behövdes på jobbet var inte tillräckligt för att få studiedeltagarna att stanna. De som uppgav att de var behövda, slutade till och med oftare att arbeta. De sociala kontakterna hade ett samband med att välja att trappa ner sitt arbetsliv gradvis.

Läs den vetenskapliga artikeln

Isabelle Hansson, Kène Henkens och Hanna van Solinge (2023). Motivational drivers of temporal dynamics in postretirement work. The Journals of gerontology: Series B.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…