En äldre kvinna sitter vid datorn på ett kontor.
Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Jobbonärernas drivkrafter kartlagda

När forskare frågade pensionärer varför de fortsatt att arbeta, svarade många att de såg det som meningsfullt. Men 20 procent hade ekonomiska skäl.

Forskare från Göteborgs universitet och Nederländerna lät 3 000 pensionärer svara på hur väl fyra påstående stämde med deras erfarenhet av att fortsätta arbeta efter pensioneringen: ”Min ekonomiska situation kräver det (har inte råd att sluta arbeta)”, ”Den sociala kontakten med andra är viktig för mig”, ”Jag vill fortsätta göra något meningsfullt”, och ”Jag behövdes på mitt gamla arbete”.

− Studien visar tydliga resultat. Den starkaste drivkraften för att fortsätta arbeta och att stanna kvar över tid är att arbetet upplevs som meningsfullt för individen, säger Isabelle Hansson, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Ungefär en tredjedel av pensionärerna fortsatte arbeta efter att de börjat ta ut sin ålderspension. I studien följdes de upp under sju år och de flesta av dem minskade sin arbetsmängd med tiden.

Så många som en femtedel av studiens deltagare arbetade vidare på grund av sin ekonomi. De hade dessutom större sannolikhet att öka sin arbetstid.

− För dessa personer är det inte nödvändigtvis ett fritt val att fortsätta arbeta, utan något man gör för att den ekonomiska situationen kräver det, säger Isabelle Hansson.

Sociala kontakter via arbetet eller att man fortfarande behövdes på jobbet var inte tillräckligt för att få studiedeltagarna att stanna. De som uppgav att de var behövda, slutade till och med oftare att arbeta. De sociala kontakterna hade ett samband med att välja att trappa ner sitt arbetsliv gradvis.

Läs den vetenskapliga artikeln

Isabelle Hansson, Kène Henkens och Hanna van Solinge (2023). Motivational drivers of temporal dynamics in postretirement work. The Journals of gerontology: Series B.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Fler nyheter

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…