Foto: Mostphotos

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.

40 procent av kvinnorna och nära 30 procent av männen uppger att de besväras av ensamhet och isolering av de som är 85 år eller äldre.

– Ensamhet går att bryta. Vi kan som medmänniskor hjälpa varandra genom att vara uppmärksamma på om någon verkar ensam eller utanför. Det gör stor skillnad att vi hör av oss till varandra, bjuder med den som inte har en egen krets av vänner eller familj och ser till att saker som vi gör gemensamt inte utestänger någon på grund av ekonomiska skäl, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten, i en nyhet från myndigheten.

Det är svårt att veta om det har blivit vanligare att känna sig ensam jämfört med tidigare, då det är första gången som Folkhälsomyndigheten ställer frågor om ensamhet och isolering i sin enkät Hälsa på lika villkor. Undersökningen som nu har genomförts för sjuttonde gången har som syfte att ta reda på hur vi svenskar mår, vad vi har för levnadsvanor och livsvillkor samt om det förändras över tid.

De som upplever mest ensamhet i den äldre åldersgruppen är kvinnor och personer med lägre inkomst. Även personer som bor tillsammans med andra kan känna sig isolerade, för även de som har relationer eller andra människor i sin närhet kan sakna någon att prata med om känslor och problem. Det här kan leda till att man känner sig otrygg, övergiven och nedstämd. Det kan i sin tur även påverka den fysiska hälsan. Äldre personer med kroppsliga handikapp, till exempel som har svårt att gå eller med små möjligheter att komma ut och träffa andra, löper större risk att uppleva ensamhet.

Det pågår mycket arbete för att bryta ensamhet inom kommuner och föreningsliv runt om i Sverige.

– Vi behöver också prata om ensamhet som ett samhällsproblem för att minska känslan av skam många upplever kopplat till ensamhet, säger Sara Fritzell i nyheten från Folkhälsomyndigheten.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…