Foto: Mostphotos

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.

40 procent av kvinnorna och nära 30 procent av männen uppger att de besväras av ensamhet och isolering av de som är 85 år eller äldre.

– Ensamhet går att bryta. Vi kan som medmänniskor hjälpa varandra genom att vara uppmärksamma på om någon verkar ensam eller utanför. Det gör stor skillnad att vi hör av oss till varandra, bjuder med den som inte har en egen krets av vänner eller familj och ser till att saker som vi gör gemensamt inte utestänger någon på grund av ekonomiska skäl, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten, i en nyhet från myndigheten.

Det är svårt att veta om det har blivit vanligare att känna sig ensam jämfört med tidigare, då det är första gången som Folkhälsomyndigheten ställer frågor om ensamhet och isolering i sin enkät Hälsa på lika villkor. Undersökningen som nu har genomförts för sjuttonde gången har som syfte att ta reda på hur vi svenskar mår, vad vi har för levnadsvanor och livsvillkor samt om det förändras över tid.

De som upplever mest ensamhet i den äldre åldersgruppen är kvinnor och personer med lägre inkomst. Även personer som bor tillsammans med andra kan känna sig isolerade, för även de som har relationer eller andra människor i sin närhet kan sakna någon att prata med om känslor och problem. Det här kan leda till att man känner sig otrygg, övergiven och nedstämd. Det kan i sin tur även påverka den fysiska hälsan. Äldre personer med kroppsliga handikapp, till exempel som har svårt att gå eller med små möjligheter att komma ut och träffa andra, löper större risk att uppleva ensamhet.

Det pågår mycket arbete för att bryta ensamhet inom kommuner och föreningsliv runt om i Sverige.

– Vi behöver också prata om ensamhet som ett samhällsproblem för att minska känslan av skam många upplever kopplat till ensamhet, säger Sara Fritzell i nyheten från Folkhälsomyndigheten.

Relaterat

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Fler nyheter

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…

Topp 3 bland seniorer: promenera, cykla eller träna framför tv:n

När seniorer i Karlstad motionerar är det dessa tre aktiviteter som toppar. Det visar en kartläggning av den fysiska aktiviteten och hälsostatusen hos…