Så går det för den digitala satsningen i omsorgen

Vård- och omsorgsanalys har utvärderat satsningen på välfärdsteknik i äldreomsorgen, som regeringen och Sveriges kommuner och regioner sjösatt.

Rapportens omslag2020 startade den treåriga satsningen på välfärdsteknik i äldreomsorgen, som regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommit överens om på vägen mot Vision e-hälsa 2025, där Sverige är tänkt att bli världsledande i att använda digitaliseringens möjligheter. Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderat resultatet av insatserna.

Själva överenskommelsen gällde 2020-2022 och innebar 200 miljoner kronor om året, som gick till kommunerna samt till SKR och tio modellkommuner som skulle utgöra en stödfunktion, kallat kompetenscentret för välfärdsteknik. Vård- och omsorgsanalys konstaterar att satsningen varit ett steg på vägen mot visionen om e-hälsa, och att var tredje kommun tycker att kompetenscentret har gett dem bättre förutsättningar.

Samtidigt finns de grundläggande strukturella hindren för digitaliseringen kvar. Det gäller begränsad kunskap, otillräcklig nationell styrning och samordning, avsaknad av enhetliga standarder och krav på teknik, tillsammans med otydliga regelverk kring personer med nedsatt beslutsförmåga. Både personal och äldre personer inom omsorgen är positiva till digital teknik. De äldre känner ändå oro för att tekniken kan leda till ökad ensamhet, och personalen har hittills inte sett att den lett till så stora fördelar i deras arbete.

Vård- och omsorgsanalys rekommenderar bland annat att regeringen stimulerar till mer forskning om välfärdsteknik och ger ett uppdrag att kvalitetssäkra, samordna och göra kunskapen om välfärdsteknik tillgänglig. Man bör också förtydliga regelverket för samtycke till välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga, samt säkerställa att användningen av välfärdsteknik utgår från individens behov och förutsättningar. Dessutom bör man arbeta för att stärka arbetsmiljöperspektivet och involvera personalen mer i införandet av välfärdsteknik.

Läs rapporten

Relaterat

Forskning: Moraliska problem med välfärdsteknik till äldre

Det kan låta praktiskt och smart att en äldre person har gps-larm, kameraövervakning om nätterna och en telefon som påminner om att ta…

Teknikforskare vill göra skillnad för äldre

Under 1980-talet hade Britt Östlund inte som mål att bli forskare. Men diskussionerna kring de nya Jas-flygplanen och insikten att teknikutvecklingen ofta fick…

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…