Neziha Akalin har i sin avhandling använt sig av den sociala roboten Pepper för att undersöka hur exempelvis äldre personer uppfattar robotar. Foto: Örebro universitet

Så ska äldre känna sig trygga med robotar

Vi litar på en robot när vi spelar spel, men samma nivå av trygghet finns inte om den ska hjälpa oss med till exempel vaccinering. Nu visar en avhandling från Örebro universitet vad som behövs för att bland annat äldre personer ska känna sig trygga med robotar i vården.

Robotar är på frammarsch och används i flera olika sammanhang. Det finns allt från robotdammsugare till självkörande bilar, och båda tillhör kategorin sociala robotar, det vill säga robotar som kan interagera och kommunicera med människor. I ett sådant samspel är inte bara den tekniska säkerheten viktig, utan också att vi känner oss trygga med robotens beteende.

Neziha Akalin vid Örebro universitet har i sin avhandling undersökt just vad som kan avgöra om förhållandet mellan människor och robotar blir lyckat. Hon har bland annat studerat hur äldre personer, både i och utan en omsorgssituation, upplever interaktioner med den sociala roboten Pepper.

Personer har exempelvis fått träna med roboten som instruktör och spelat frågespel. Resultaten visar att det fanns sex faktorer som var avgörande för att personerna skulle känna sig trygga i sina interaktioner med roboten: känsla av trygghet, känsla av kontroll, tillit till roboten, förutsägbarhet och tidigare erfarenhet av robotar.

– Människor vill veta vad som händer med en robot om något oförutsägbart skulle hända. Det är också viktigt med vilket sammanhang interaktionen sker i för att personer ska känna sig trygga. Till exempel tyckte deltagarna om att spela spel med roboten, men hade svårare att lita på den när den skulle hjälpa till med mediciner, säger Neziha Akalin i ett pressmeddelande.

Något som också upplevdes som bra var när roboten gav personen positiv feedback på en aktivitet.

– Då presterade de äldre bättre under ett träningspass och tyckte att Pepper var en riktig coach.

Men i nuläget fokuserar robotikforskning framför allt på den fysiska säkerheten. Samtidigt behöver man i ta allt större hänsyn till den upplevde tryggheten hos användarna.

– Jag tror att vår tillit till robotar och upplevd trygghet kommer att vara en del av säkerhetsstandarder. Redan i dag är det en viktig aspekt i utvecklingen av exempelvis självkörande fordon, säger Neziha Akalin.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Neziha Akalin (2022). Perceived safety in social human-robot interaction. Örebro universitet.

Delstudier

Neziha Akalin, Annica Kristoffersson & Amy Loutfi (2019). Evaluating the sense of safety and security in human – Robot interaction with older people. Kapitel i antologi.

Neziha Akalin, Annica Kristoffersson & Amy Loutfi (2019). The influence of feedback type in robot-assisted training. Publicerad i Multimodal technologies of feedback type in robot-assisted training.

Neziha Akalin, Annica Kristoffersson & Amy Loutfi (2022). Do you feel safe with your robot? Factors influencing perceived safety in human-robot interaction based on subjective and objective measures. Publicerad i International journal of human-computer studies.

Neziha Akalin & Amy Loutfi (2021). Reinforcement learning approaches in social robotics. Publicerad i Sensors.

Relaterat

Rörelseforskning på labb i världsklass

Lunds universitet har startat ett experimentellt hälsovetenskapligt labb och samtidigt skapat en ny forskningsinriktning. Målet är att uppnå ett hälsosamt åldrande genom samverkan.

Äldre kan bo kvar hemma längre med smart teknik

Många äldre skadar sig i hemmet. Den som bor ensam har störst risk att råka ut för en olycka. Forskare på Högskolan i…

Psykologisk forskning gör omvårdnadsrobotar bättre

Sociala robotar som utvecklas för äldreomsorgen måste ta hänsyn till den åldrande människans förmågor. Det säger Lucas Morillo vid Örebro universitet efter att…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…