Foto: Canva/Pexels

Webbinarium 19 april om hur sömn påverkar äldres hälsa

Välkommen till vårt webbinarium om sömn den 19 april. Forskare berättar om varför sömnen förändras när vi åldras och hur det går att att sova bättre med hjälp av digital terapi, dagsljus och andra metoder.

I takt med att vi åldras får många problem med att sova. Även sjukdomar och mediciner kan störa sömnen. I det här webbinariet medverkar några av de forskare som skrev i vårt senaste temanummer om sömn. De berättar bland annat om hur

  • kognitiv digital terapi (KBT) kan få äldre personer med långvarig sjukdom att sova bättre,
  • vad olika former av ljus har för inverkan på hur vi sover och mår,
  • hur dygnsrytmen förskjuts när vi blir äldre och hur det går att få bukt med vanliga sömnproblem.

Som deltagare är du välkommen att ställa frågor i chatten. Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna att delta. Läs gärna artiklarna om sömn i senaste numret av Äldre i Centrum innan webbinariet: Äldre i Centrum 1#2024 tema sömn (aldreicentrum.se)

Medverkande

Krister Håkansson, medicine doktor och tidigare universitetslektor i psykologi vid Linnéuniversitetet, samt senior rådgivare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Arne Lowden, docent vid enheten för sömn och vakenhetsforskning på Stockholms universitet, och ofta anlitad som föreläsare.

Sandra Öberg, filosofie doktor i hälsa och vårdvetenskap samt lektor på Hälsohögskolan vid Jönköping university.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…