trött äldre kvinna sitter på säng
Mostphotos

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i Sveriges påverkas av den ökade värmen. Göteborgs universitet har sammanställt en rapport som summerar vilka effekter värmen har på hälsan.

Den ökade värmen är ett omfattande problem som drabbar allt fler områden i världen som riskerar att bli platser där man inte kan bo och arbeta. Det är framför allt barn och äldre som råkar mest illa ut av den extrema värmen.

Rapporten från Göteborgs universitet beskriver de mest utsatta befolkningarna i världen, regioner där extremvärme råder och olika framtidsscenarier för global uppvärmning. Den tar också upp begreppet  värmestress som uppstår när kroppen utsätts för så hög värme att den inte kan parera för påverkan på hjärta och cirkulationssystem. I kombination med arbete utomhus, sjukdom eller hög ålder ökar riskerna för exempelvis lågt blodtryck och värmerelaterad huvudvärk, och i svårare fall värmeslag och dödsfall.

Även vi som bor i Sverige påverkas av den ökade värmen. Det gäller främst sköra äldre personer som bor själva eller på äldreboenden, där det inte alltid finns beredskap för att skydda folk från höga temperaturer.

Anna-Carin Olin, professor i arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ingår i redaktionskommittén bakom rapporten. Äldre i Centrum ställde några frågor till Anna-Carin Olin om vad ökad värme innebär för den äldre befolkningen.

 

Anna-Carin Lindström

Foto: Elin Lindström

Har klimatförändringarna inneburit att fler äldre i Sverige utsätts för värmestress?

– Ja, framför allt under värmeböljor, som de senaste somrarna och under sommaren 2018, säger Anna-Carin Olin.

På vilket sätt drabbas sköra personer, exempelvis de som bor själva i bostäder där det är svårt att få ner temperaturen?

– Normalt reglerar kroppen törst och vätskebalans bra- men systemen kan sättas ur spel till exempel om man äter vissa läkemedel. Det är viktigt att kunna kompensera för ökade vätskeförluster, och speciellt om man äter vissa läkemedel kan vätskeförluster bli ett problem, säger Anna-Carin Olin.

Läs rapporten

Hanna Slogén m fl (2022). Extreme high temperatures – a threat to human health A summary of knowledge. Göteborgs universitet.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…