trött äldre kvinna sitter på säng
Mostphotos

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i Sveriges påverkas av den ökade värmen. Göteborgs universitet har sammanställt en rapport som summerar vilka effekter värmen har på hälsan.

Den ökade värmen är ett omfattande problem som drabbar allt fler områden i världen som riskerar att bli platser där man inte kan bo och arbeta. Det är framför allt barn och äldre som råkar mest illa ut av den extrema värmen.

Rapporten från Göteborgs universitet beskriver de mest utsatta befolkningarna i världen, regioner där extremvärme råder och olika framtidsscenarier för global uppvärmning. Den tar också upp begreppet  värmestress som uppstår när kroppen utsätts för så hög värme att den inte kan parera för påverkan på hjärta och cirkulationssystem. I kombination med arbete utomhus, sjukdom eller hög ålder ökar riskerna för exempelvis lågt blodtryck och värmerelaterad huvudvärk, och i svårare fall värmeslag och dödsfall.

Även vi som bor i Sverige påverkas av den ökade värmen. Det gäller främst sköra äldre personer som bor själva eller på äldreboenden, där det inte alltid finns beredskap för att skydda folk från höga temperaturer.

Anna-Carin Olin, professor i arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ingår i redaktionskommittén bakom rapporten. Äldre i Centrum ställde några frågor till Anna-Carin Olin om vad ökad värme innebär för den äldre befolkningen.

 

Anna-Carin Lindström

Foto: Elin Lindström

Har klimatförändringarna inneburit att fler äldre i Sverige utsätts för värmestress?

– Ja, framför allt under värmeböljor, som de senaste somrarna och under sommaren 2018, säger Anna-Carin Olin.

På vilket sätt drabbas sköra personer, exempelvis de som bor själva i bostäder där det är svårt att få ner temperaturen?

– Normalt reglerar kroppen törst och vätskebalans bra- men systemen kan sättas ur spel till exempel om man äter vissa läkemedel. Det är viktigt att kunna kompensera för ökade vätskeförluster, och speciellt om man äter vissa läkemedel kan vätskeförluster bli ett problem, säger Anna-Carin Olin.

Läs rapporten

Hanna Slogén m fl (2022). Extreme high temperatures – a threat to human health A summary of knowledge. Göteborgs universitet.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Två kvinnor kommunicerar via teckenspråk

Forskare följer nystartat mobilt hemtjänstteam som stödjer äldre döva

I Jönköpings län ska äldre döva få testa en speciellt utformad hemtjänst. Det är en ny satsning som kan komma att bli verklig…

Fler nyheter

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…