trött äldre kvinna sitter på säng
Mostphotos

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i Sveriges påverkas av den ökade värmen. Göteborgs universitet har sammanställt en rapport som summerar vilka effekter värmen har på hälsan.

Den ökade värmen är ett omfattande problem som drabbar allt fler områden i världen som riskerar att bli platser där man inte kan bo och arbeta. Det är framför allt barn och äldre som råkar mest illa ut av den extrema värmen.

Rapporten från Göteborgs universitet beskriver de mest utsatta befolkningarna i världen, regioner där extremvärme råder och olika framtidsscenarier för global uppvärmning. Den tar också upp begreppet  värmestress som uppstår när kroppen utsätts för så hög värme att den inte kan parera för påverkan på hjärta och cirkulationssystem. I kombination med arbete utomhus, sjukdom eller hög ålder ökar riskerna för exempelvis lågt blodtryck och värmerelaterad huvudvärk, och i svårare fall värmeslag och dödsfall.

Även vi som bor i Sverige påverkas av den ökade värmen. Det gäller främst sköra äldre personer som bor själva eller på äldreboenden, där det inte alltid finns beredskap för att skydda folk från höga temperaturer.

Anna-Carin Olin, professor i arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ingår i redaktionskommittén bakom rapporten. Äldre i Centrum ställde några frågor till Anna-Carin Olin om vad ökad värme innebär för den äldre befolkningen.

 

Anna-Carin Lindström

Foto: Elin Lindström

Har klimatförändringarna inneburit att fler äldre i Sverige utsätts för värmestress?

– Ja, framför allt under värmeböljor, som de senaste somrarna och under sommaren 2018, säger Anna-Carin Olin.

På vilket sätt drabbas sköra personer, exempelvis de som bor själva i bostäder där det är svårt att få ner temperaturen?

– Normalt reglerar kroppen törst och vätskebalans bra- men systemen kan sättas ur spel till exempel om man äter vissa läkemedel. Det är viktigt att kunna kompensera för ökade vätskeförluster, och speciellt om man äter vissa läkemedel kan vätskeförluster bli ett problem, säger Anna-Carin Olin.

Läs rapporten

Hanna Slogén m fl (2022). Extreme high temperatures – a threat to human health A summary of knowledge. Göteborgs universitet.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…