Elias Ingebrand. Foto: Jonas Roslund.

Demenssjuka fortsätter lära

Det är lätt att associera demens med glömska och förlorade funktioner. Men nu visar en avhandling från Linköpings universitet att demenssjuka mycket väl kan lära nytt.

Elias Ingebrand vid Linköpings universitet har disputerat med en avhandling om demenssjuka personers vilja och förmåga att lära nytt, med specifik inriktning på att använda surfplattor i studierna.

Han lät till exempel tio personer med demens testa en surfplatta för första gången. De blev instruerade att använda den hur de ville, och de blev verkligen intresserade och ville utforska den.

– Det blev jag ganska förvånad över. Jag hade kanske förväntat mig att den bara skulle ligga där och att man skulle prata om något annat, men här såg vi en fokuserad uppmärksamhet, säger Elias Ingebrand i ett pressmeddelande.

Under försökets 4–6 veckor lärde sig studiepersonerna använda surfplattan. En tidigare orienterare började kolla upp resultat från tävlingar, en person hittade till SVT:s Öppet arkiv och blev lugnare och mer fokuserad, från att ha varit rastlös och aggressiv.

Det visade sig också att de som bodde på ett boende, kunde samarbeta och hjälpa varandra lära sig hantera surfplattorna.

– Avhandlingen påverkar synen på personer med demens. Man ska inte behandla dem som barn utan som personer som fortfarande har vilja och drivkraft. I förlängningen handlar det om möjligheten till deltagande i meningsfulla aktiviteter som utgår från personens egna intressen och önskemål, säger Elias Ingebrand.

Resultaten öppnar för att se demenssjuka personer på boenden mer som subjekt, kanske rentav resurser i verksamheten.

– Det jag vill gå vidare med i min forskning är hur man kan ta vara på kunskap och expertis hos personer med demens och därifrån skapa meningsfulla aktiviteter. Någon kan kanske skapa en aktivitet och lära andra på boendet. Det kan vara en seminariecirkel eller att sticka. Rätten till livslångt lärande borde inkludera alla, det är just chansen att få lära sig som är viktig.

Läs avhandlingen

Elias Ingebrand (2023). Dementia and learning: The use of tablet computers in joint activities. Doktorsavhandling, Linköpings universitet.

Avhandlingens artiklar

Christina Samuelsson, Lars-Christer Hydén och Elias Ingebrand (2022). A person living with dementia learning to navigate an Ipad: A case study. Disability and rehabilitation: Assistive technology.

Elias Ingebrand, Christina Samuelsson och Lars-Christer Hydén (2021). People with dementia positioning themselves as learners. Educational gerontology.

Elias Ingebrand, Christina Samuelsson och Lars-Christer Hydén (2023). Supporting people living with dementia in novel joint activities: Managing tablet computers. Journal of aging studies.

Elias Ingebrand, Christina Samuelsson och Lars-Christer Hydén (2022). People living with dementia collaborating in a joint activity. Learning, culture and social interaction.

Relaterat

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Miljonregn över äldreforskningen

Det råder miljonregn över äldre- och åldrandeforskningen i Sverige. Flera forskningsprojekt om bland annat lungsjukdomen KOL och stroke får medel från Hjärt-lungfonden i…

Stor osäkerhet kring tecken på Alzheimer

Många svenskar känner inte till de tidiga tecknen på Alzheimer och vet dessutom inte var de kan vända sig för att få hjälp…

Fler nyheter

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå…

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar…

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…