En äldre kvinna och hennes barnbarn fixar mat vid köksbordet.
Att umgås med barnbarnen var en omtyckt sysselsättning i studien. Photo: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Det får äldre personer att må bra

Det är en till synas enkel fråga: Vad får dig att må bra? Men den är grundläggande för att kunna främja äldre personers välbefinnande. Forskare från Högskolan Kristianstad har ställt frågan och analyserat svaren.

Vi talar ofta om att främja hälsan och stödja välbefinnandet hos äldre personer. I grunden handlar det om att ge stöd åt ett meningsfullt och gott liv. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad ställt frågan: Vad får äldre personer att må bra?

Studien hade en både kvalitativ och kvantitativ ansats, när 1 200 hemmaboende personer med en medelålder på 79 år under ett förebyggande hembesök fick svara på frågan: Vad får dig att må bra? Sammanlagt fick forskarna 3 100 anteckningar att analysera.

Flest svar, 2 500 stycken, handlade om fritidsaktiviteter, som socialt umgänge, fysisk aktivitet och kulturaktiviteter. 570 svar handlade om mer nyttiga göromål, som trädgårdsarbete och hushållssysslor. Ett femtiotal svar tog upp egenvård. I studien listades sammanlagt 17 underkategorier av aktiviteter.

Vissa könsskillnader gick att utläsa ur materialet. Män svarade oftare att de mådde bra av att vara i naturen och att resa. Kvinnor svarade oftare sociala aktiviteter, samt hantverk och kreativa aktiviteter. Personer med en partner svarade oftare exempelvis trädgårdsarbete, hushållssysslor och resor. Personer med god hälsa svarade oftare att de mådde bra av socialt umgänge, fysisk aktivitet och resor.

Studiens forskare föreslår The Canadian model of occupational performance and engagement, CMOP-E, som utgångspunkt för att stödja äldre personer med sysselsättningar som får dem att må bra. Modellen utgår från personen själv, aktiviteten och miljön eller sammanhanget det sker i. Med hjälp av den går det att se vilket stöd som är nödvändigt för att främja välmående genom aktiviteter och att anpassa stödet efter person och omständigheter.

Läs den vetenskapliga artikeln

Anna Nivestam, Albert Westergren och Maria Haak (2023). What makes older adults feel good? Aging clinical and experimental research.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…