En äldre kvinna och hennes barnbarn fixar mat vid köksbordet.
Att umgås med barnbarnen var en omtyckt sysselsättning i studien. Photo: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Det får äldre personer att må bra

Det är en till synas enkel fråga: Vad får dig att må bra? Men den är grundläggande för att kunna främja äldre personers välbefinnande. Forskare från Högskolan Kristianstad har ställt frågan och analyserat svaren.

Vi talar ofta om att främja hälsan och stödja välbefinnandet hos äldre personer. I grunden handlar det om att ge stöd åt ett meningsfullt och gott liv. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad ställt frågan: Vad får äldre personer att må bra?

Studien hade en både kvalitativ och kvantitativ ansats, när 1 200 hemmaboende personer med en medelålder på 79 år under ett förebyggande hembesök fick svara på frågan: Vad får dig att må bra? Sammanlagt fick forskarna 3 100 anteckningar att analysera.

Flest svar, 2 500 stycken, handlade om fritidsaktiviteter, som socialt umgänge, fysisk aktivitet och kulturaktiviteter. 570 svar handlade om mer nyttiga göromål, som trädgårdsarbete och hushållssysslor. Ett femtiotal svar tog upp egenvård. I studien listades sammanlagt 17 underkategorier av aktiviteter.

Vissa könsskillnader gick att utläsa ur materialet. Män svarade oftare att de mådde bra av att vara i naturen och att resa. Kvinnor svarade oftare sociala aktiviteter, samt hantverk och kreativa aktiviteter. Personer med en partner svarade oftare exempelvis trädgårdsarbete, hushållssysslor och resor. Personer med god hälsa svarade oftare att de mådde bra av socialt umgänge, fysisk aktivitet och resor.

Studiens forskare föreslår The Canadian model of occupational performance and engagement, CMOP-E, som utgångspunkt för att stödja äldre personer med sysselsättningar som får dem att må bra. Modellen utgår från personen själv, aktiviteten och miljön eller sammanhanget det sker i. Med hjälp av den går det att se vilket stöd som är nödvändigt för att främja välmående genom aktiviteter och att anpassa stödet efter person och omständigheter.

Läs den vetenskapliga artikeln

Anna Nivestam, Albert Westergren och Maria Haak (2023). What makes older adults feel good? Aging clinical and experimental research.

Relaterat

Han vill ha mer fysisk aktivitet för personer med demens

Erik Rosendahl har i nästan tjugo års tid studerat hur fysisk aktivitet påverkar äldre personer, särskilt de med demens och de som bor…

Äldre med adhd får sällan diagnos och behandling

Vuxna med adhd har ökad risk för att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar, bland annat demens, högt blodtryck och typ-2 diabetes. Samtidigt…

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Fler nyheter

Mental stimulering kan förebygga alzheimer

Forskning har visat att personer som stimulerar hjärnan mentalt, genom bland annat yrkesutövning, har bättre kognitiv funktion. Nu undersöker en avhandling om sociala…

Laura Fratiglioni får Bengt Winblads pris

Hon har bland annat byggt upp befolkningsstudien SNAC-K i Stockholm. Nu tilldelas Laura Fratiglioni Bengt Winblads pris av Svenska läkaresällskapet.

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…