En äldre kvinna och hennes barnbarn fixar mat vid köksbordet.
Att umgås med barnbarnen var en omtyckt sysselsättning i studien. Photo: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Det får äldre personer att må bra

Det är en till synas enkel fråga: Vad får dig att må bra? Men den är grundläggande för att kunna främja äldre personers välbefinnande. Forskare från Högskolan Kristianstad har ställt frågan och analyserat svaren.

Vi talar ofta om att främja hälsan och stödja välbefinnandet hos äldre personer. I grunden handlar det om att ge stöd åt ett meningsfullt och gott liv. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad ställt frågan: Vad får äldre personer att må bra?

Studien hade en både kvalitativ och kvantitativ ansats, när 1 200 hemmaboende personer med en medelålder på 79 år under ett förebyggande hembesök fick svara på frågan: Vad får dig att må bra? Sammanlagt fick forskarna 3 100 anteckningar att analysera.

Flest svar, 2 500 stycken, handlade om fritidsaktiviteter, som socialt umgänge, fysisk aktivitet och kulturaktiviteter. 570 svar handlade om mer nyttiga göromål, som trädgårdsarbete och hushållssysslor. Ett femtiotal svar tog upp egenvård. I studien listades sammanlagt 17 underkategorier av aktiviteter.

Vissa könsskillnader gick att utläsa ur materialet. Män svarade oftare att de mådde bra av att vara i naturen och att resa. Kvinnor svarade oftare sociala aktiviteter, samt hantverk och kreativa aktiviteter. Personer med en partner svarade oftare exempelvis trädgårdsarbete, hushållssysslor och resor. Personer med god hälsa svarade oftare att de mådde bra av socialt umgänge, fysisk aktivitet och resor.

Studiens forskare föreslår The Canadian model of occupational performance and engagement, CMOP-E, som utgångspunkt för att stödja äldre personer med sysselsättningar som får dem att må bra. Modellen utgår från personen själv, aktiviteten och miljön eller sammanhanget det sker i. Med hjälp av den går det att se vilket stöd som är nödvändigt för att främja välmående genom aktiviteter och att anpassa stödet efter person och omständigheter.

Läs den vetenskapliga artikeln

Anna Nivestam, Albert Westergren och Maria Haak (2023). What makes older adults feel good? Aging clinical and experimental research.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…