Få äldre tänker vaccinera sig

En undersökning från Kantar Sifo visar att bara 45 procent av 56-79-åringarna tänker vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa. Det rapporterar tidningen Senioren.

Kantar Sifo har genomfört en undersökning på uppdrag av Kronans apotek om vaccination mot årets säsongsinfluensa. De har ställt frågan om man tänker ta vaccinet till 1 100 personer i åldersgrupperna 16–34 år, 35–55 år och 56–79 år. Äldre personer ingick inte i undersökningen.

Resultatet visar tydligt att äldre personer är klart mer benägna att vaccinera sig mot influensa. I de yngre grupperna svarar sex och nio procent att de kommer att ta vaccinet. I den äldsta gruppen ligger siffran på 45 procent, vilket alltså ändå innebär att inte ens varannan person planerar att vaccinera sig.

Det går inte att utläsa några skillnader mellan könen i undersökningen. Upp till 29 procent av de tillfrågade har ännu inte bestämt sig. 28 procent i den äldre gruppen svarar att de inte kommer att ta något vaccin.

Relaterat

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är mycket stor och kompensationsgraden för den allmänna pensionen har minskat sedan 2008. Det visar en ny rapport…

Stipendier till forskning om transplantationer

Läkare som forskar om hur äldre personer påverkas av njurtransplantioner har tilldelats pengar från Transplantationsfonden.

Äldre man som sitter på sin säng

Så påverkar sjukdomar vår sömn

Många äldre personer upplever att de har svårt att sova. Att sömnen förändras när vi blir äldre är naturligt, men kan bli problematiskt i samband med sjukdom eller om vi inte får tillräckligt med sömn.

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.