Få äldre tänker vaccinera sig

En undersökning från Kantar Sifo visar att bara 45 procent av 56-79-åringarna tänker vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa. Det rapporterar tidningen Senioren.

Kantar Sifo har genomfört en undersökning på uppdrag av Kronans apotek om vaccination mot årets säsongsinfluensa. De har ställt frågan om man tänker ta vaccinet till 1 100 personer i åldersgrupperna 16–34 år, 35–55 år och 56–79 år. Äldre personer ingick inte i undersökningen.

Resultatet visar tydligt att äldre personer är klart mer benägna att vaccinera sig mot influensa. I de yngre grupperna svarar sex och nio procent att de kommer att ta vaccinet. I den äldsta gruppen ligger siffran på 45 procent, vilket alltså ändå innebär att inte ens varannan person planerar att vaccinera sig.

Det går inte att utläsa några skillnader mellan könen i undersökningen. Upp till 29 procent av de tillfrågade har ännu inte bestämt sig. 28 procent i den äldre gruppen svarar att de inte kommer att ta något vaccin.

Relaterat

Hörselforskningen som lyssnar på äldreboendepersonalen

Forskare vid Karlstads och Linköpings universitet får medel för forskning kring hörselnedsättning.

Skrämdump från Nature Agings hemsida

Nature tar sig an åldrandeforskningen

Digitala Nature aging debuterar med ett innehåll som likt Äldre i Centrums kommande vetenskapliga supplement spänner över både åldrandets biologi och dess påverkan på samhället i stort.

Fler nyheter

Existentiell ensamhet – äldres upplevelser och patientjournaler

LONE-studien, som drivs av forskare vid Högskolan Kristianstad och Malmö universitet, tar upp olika perspektiv på existentiell ensamhet. Nu har projektets tredje doktorand gått i mål.

Coronastudie bland äldre i Norrbotten

Omvårdnadsforskare vid Luleå tekniska universitet ska samla in erfarenheter av pandemin från äldreomsorg och demensvård i Norrbotten.