Forskare fångar fördomar i omsorgen

En forskningsantologi om ojämlikhet på svenska arbetsplatser skildrar bland annat hur vardagsrasism kommer till uttryck och hanteras inom äldreomsorgen.

Genom en så kallad forskningscirkel har Linda Lill, lektor i socialt arbete vid Malmö universitet, studerat den rasism som kan drabba medarbetare i omsorgsvardagen.

– Det handlar inte om direkta glåpord och hatuttryck, utan det är små kommentarer eller handlingar som är inbyggda i en vardaglig interaktion, säger hon i ett pressmeddelande.

Forskningscirkeln som kunskapsutvecklingsinstrument bygger på ett utbyte mellan forskare och praktiker, där ingen är mer expert än den andre på ämnet. De som deltar utgår från sina egna erfarenheter och forskarens roll är att vara en intresserad och lyssnande deltagare.

I den aktuella cirkeln samtalade åtta kvinnor med erfarenheter av rasistiskt bemötande inom äldreomsorgen. De beskrev sin utsatthet och berättade om hur de hanterade olika situationer som kunde uppstå på jobbet. Det handlade både om verbala uttryck och om känslan att bli behandlad som luft. Men de uttryckte samtidigt förståelse för de äldres uppträdande.

Enligt Linda Lill handlar det i grunden om ojämlikhet när vissa människor måste förhålla sig till hur de bedöms och behandlas utifrån sitt ursprung eller att de bryter på ett annat språk. En av deltagarna i forskningscirkeln använde självironi för att bemöta och förekomma kommentarer om sin hudfärg.

– Hon använder den humoristiska tonen för att ”mildra omständigheten” för de andra att hon är svart, säger Linda Lill.

Förhållandet speglas väl i antologins undertitel Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. En av slutsatserna i Linda Lills studie är att cheferna borde bli bättre på att uppmärksamma och stötta de medarbetare som utsätts för vardagsrasism.

– Om det här hände på en annan arbetsplats så skulle en stor apparat sätta igång direkt. Men i äldreomsorgen står inte förkämpar för lika villkor på arbetsplatsen på barrikaderna precis. Istället är det den enskilde individen som tar ett mycket stort ansvar för den utsatthet i arbetet som vardagsrasismen skapar, säger hon.

STUDIE OCH ANTOLOGI

Linda Lills studie ”Jag skämtar mycket om mig själv!”: Erfarenheter av vardagsrasism i äldreomsorgsarbetet är en del av antologin Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet.

I antologin belyser 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner den ojämlikhet som återfinns på svenska arbetsplatser och lyfter fram hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra.

Antologin ges ut som en del av Nordic academic press-serien av bokförlaget Kriterium. Redaktörer är Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.