Foto: Mai Engström

Fortsatt lägre löner inom privat äldreomsorg

Personal har i snitt högre lön och bättre anställningsvillkor om de arbetar inom äldreomsorg som är kommunalt driven, jämfört med privata äldreomsorgsutförare. Skillnaderna har också ökat över tid. Det visar en ny rapport.

Fackföreningen Kommunal har för fjärde gången kartlagt löner och arbetsvillkor inom den kommunalt drivna och den privata äldreomsorgen. Den nya rapporten visar att heltidsanställda i kommunalt drivna verksamheter i snitt tjänar 2 400 kronor mer i månaden jämfört med de som arbetar inom privata utförare. 

Även anställningsvillkoren skiljer sig mellan driftsformerna. 2020 var andelen deltidsanställda inom privat äldreomsorg cirka 70 procent och andelen med tidsbegränsat kontrakt var hela 41 procent. För kommunalt anställd personal var siffrorna 54 respektive 31 procent. 

Sedan 2016 har andelen deltidsanställda stadigt minskat inom kommunal verksamhet, medan den i stället har ökat hos privata utförare. 

Anställda i privat drift är generellt mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppgav i högre grad att de inte vill arbeta kvar om tre år inom samma yrke. 

Kommunal skriver på sin webbsida att rapporten visar på behovet av politisk reglering av äldreomsorgen som ger goda anställningsvillkor så att omsorgskvaliteten kan säkras. 

Rapporten Så mycket bättre? 2021 baseras på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Kommunals medlemsundersökning för 2020. Tidigare upplagor har publicerats 2014, 2016 och 2018.

Läs rapporten i sin helhet

Kommunal (2022). Så mycket bättre? 2021.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…