Foto: Mai Engström

Fortsatt lägre löner inom privat äldreomsorg

Personal har i snitt högre lön och bättre anställningsvillkor om de arbetar inom äldreomsorg som är kommunalt driven, jämfört med privata äldreomsorgsutförare. Skillnaderna har också ökat över tid. Det visar en ny rapport.

Fackföreningen Kommunal har för fjärde gången kartlagt löner och arbetsvillkor inom den kommunalt drivna och den privata äldreomsorgen. Den nya rapporten visar att heltidsanställda i kommunalt drivna verksamheter i snitt tjänar 2 400 kronor mer i månaden jämfört med de som arbetar inom privata utförare. 

Även anställningsvillkoren skiljer sig mellan driftsformerna. 2020 var andelen deltidsanställda inom privat äldreomsorg cirka 70 procent och andelen med tidsbegränsat kontrakt var hela 41 procent. För kommunalt anställd personal var siffrorna 54 respektive 31 procent. 

Sedan 2016 har andelen deltidsanställda stadigt minskat inom kommunal verksamhet, medan den i stället har ökat hos privata utförare. 

Anställda i privat drift är generellt mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppgav i högre grad att de inte vill arbeta kvar om tre år inom samma yrke. 

Kommunal skriver på sin webbsida att rapporten visar på behovet av politisk reglering av äldreomsorgen som ger goda anställningsvillkor så att omsorgskvaliteten kan säkras. 

Rapporten Så mycket bättre? 2021 baseras på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Kommunals medlemsundersökning för 2020. Tidigare upplagor har publicerats 2014, 2016 och 2018.

Läs rapporten i sin helhet

Kommunal (2022). Så mycket bättre? 2021.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…