Foto: Mai Engström

Fortsatt lägre löner inom privat äldreomsorg

Personal har i snitt högre lön och bättre anställningsvillkor om de arbetar inom äldreomsorg som är kommunalt driven, jämfört med privata äldreomsorgsutförare. Skillnaderna har också ökat över tid. Det visar en ny rapport.

Fackföreningen Kommunal har för fjärde gången kartlagt löner och arbetsvillkor inom den kommunalt drivna och den privata äldreomsorgen. Den nya rapporten visar att heltidsanställda i kommunalt drivna verksamheter i snitt tjänar 2 400 kronor mer i månaden jämfört med de som arbetar inom privata utförare. 

Även anställningsvillkoren skiljer sig mellan driftsformerna. 2020 var andelen deltidsanställda inom privat äldreomsorg cirka 70 procent och andelen med tidsbegränsat kontrakt var hela 41 procent. För kommunalt anställd personal var siffrorna 54 respektive 31 procent. 

Sedan 2016 har andelen deltidsanställda stadigt minskat inom kommunal verksamhet, medan den i stället har ökat hos privata utförare. 

Anställda i privat drift är generellt mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppgav i högre grad att de inte vill arbeta kvar om tre år inom samma yrke. 

Kommunal skriver på sin webbsida att rapporten visar på behovet av politisk reglering av äldreomsorgen som ger goda anställningsvillkor så att omsorgskvaliteten kan säkras. 

Rapporten Så mycket bättre? 2021 baseras på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Kommunals medlemsundersökning för 2020. Tidigare upplagor har publicerats 2014, 2016 och 2018.

Läs rapporten i sin helhet

Kommunal (2022). Så mycket bättre? 2021.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…