Foto: Mai Engström

Fortsatt lägre löner inom privat äldreomsorg

Personal har i snitt högre lön och bättre anställningsvillkor om de arbetar inom äldreomsorg som är kommunalt driven, jämfört med privata äldreomsorgsutförare. Skillnaderna har också ökat över tid. Det visar en ny rapport.

Fackföreningen Kommunal har för fjärde gången kartlagt löner och arbetsvillkor inom den kommunalt drivna och den privata äldreomsorgen. Den nya rapporten visar att heltidsanställda i kommunalt drivna verksamheter i snitt tjänar 2 400 kronor mer i månaden jämfört med de som arbetar inom privata utförare. 

Även anställningsvillkoren skiljer sig mellan driftsformerna. 2020 var andelen deltidsanställda inom privat äldreomsorg cirka 70 procent och andelen med tidsbegränsat kontrakt var hela 41 procent. För kommunalt anställd personal var siffrorna 54 respektive 31 procent. 

Sedan 2016 har andelen deltidsanställda stadigt minskat inom kommunal verksamhet, medan den i stället har ökat hos privata utförare. 

Anställda i privat drift är generellt mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppgav i högre grad att de inte vill arbeta kvar om tre år inom samma yrke. 

Kommunal skriver på sin webbsida att rapporten visar på behovet av politisk reglering av äldreomsorgen som ger goda anställningsvillkor så att omsorgskvaliteten kan säkras. 

Rapporten Så mycket bättre? 2021 baseras på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Kommunals medlemsundersökning för 2020. Tidigare upplagor har publicerats 2014, 2016 och 2018.

Läs rapporten i sin helhet

Kommunal (2022). Så mycket bättre? 2021.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…