Foto: Mai Engström

Fortsatt lägre löner inom privat äldreomsorg

Personal har i snitt högre lön och bättre anställningsvillkor om de arbetar inom äldreomsorg som är kommunalt driven, jämfört med privata äldreomsorgsutförare. Skillnaderna har också ökat över tid. Det visar en ny rapport.

Fackföreningen Kommunal har för fjärde gången kartlagt löner och arbetsvillkor inom den kommunalt drivna och den privata äldreomsorgen. Den nya rapporten visar att heltidsanställda i kommunalt drivna verksamheter i snitt tjänar 2 400 kronor mer i månaden jämfört med de som arbetar inom privata utförare. 

Även anställningsvillkoren skiljer sig mellan driftsformerna. 2020 var andelen deltidsanställda inom privat äldreomsorg cirka 70 procent och andelen med tidsbegränsat kontrakt var hela 41 procent. För kommunalt anställd personal var siffrorna 54 respektive 31 procent. 

Sedan 2016 har andelen deltidsanställda stadigt minskat inom kommunal verksamhet, medan den i stället har ökat hos privata utförare. 

Anställda i privat drift är generellt mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppgav i högre grad att de inte vill arbeta kvar om tre år inom samma yrke. 

Kommunal skriver på sin webbsida att rapporten visar på behovet av politisk reglering av äldreomsorgen som ger goda anställningsvillkor så att omsorgskvaliteten kan säkras. 

Rapporten Så mycket bättre? 2021 baseras på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Kommunals medlemsundersökning för 2020. Tidigare upplagor har publicerats 2014, 2016 och 2018.

Läs rapporten i sin helhet

Kommunal (2022). Så mycket bättre? 2021.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…