Foto: Mostphotos

Hemtest för att upptäcka demenssjukdom

En ny studie visar att det är möjligt att genomföra utredning hemifrån vid misstänkt tidig demenssjukdom som exempelvis Alzheimers sjukdom. Med hemtest blir det möjligt att tidigare ställa diagnos och därmed kan det gå snabbare att ge stöd för rätt vård och behandling.

Umeå Universitet har nyligen publicerat en studie där de utvärderat en digital metod för att utreda misstänkt tidig demenssjukdom. 144 personer med olika bakgrund och kön deltog i studien där de fick genomföra ett digitalt kognitivt test med hjälp av en surfplatta. Några gjorde testet hemifrån och några på en vårdmottagning men utfallet blev detsamma oavsett var de utfört testet.

I studien undersöktes också IT-vana och användarvänlighet. Majoriteten av deltagarna som var i 70-års åldern angav att de hade god vana av att använda läsplattor och digital teknik.

–  De senaste forskningsresultaten stärker metoden och talar för digital utredning på mottagning eller hemifrån. Bättre tillgänglighet är av stort värde för de individer som har behov av stöd och behandling, men också för att kunna lugna de som bär på onödig oro, säger Victor Bloniecki Kallio som är huvudförfattare till forskningsstudien.

Verktyget, som också har utvärderats kliniskt vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tagits fram baserat på nationella riktlinjer och i samarbete med ett antal specialistmottagningar och vårdcentraler från hela landet. Syftet är att etablera en ny digital standard för utredningens innehåll.

Läs studien

J Bloniecki, K Ulfvarson, G Javanshiri, Y Hagman, A Freund-Levi och Nordström (2023). The Geras Solutions Cognitive Test for Assessing Cognitive Impairment: Normative Data from a Population-Based Cohort. Journal of prevention of Alzheimers disease.

Relaterat

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar…

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…