Foto: Mostphotos

Hemtest för att upptäcka demenssjukdom

En ny studie visar att det är möjligt att genomföra utredning hemifrån vid misstänkt tidig demenssjukdom som exempelvis Alzheimers sjukdom. Med hemtest blir det möjligt att tidigare ställa diagnos och därmed kan det gå snabbare att ge stöd för rätt vård och behandling.

Umeå Universitet har nyligen publicerat en studie där de utvärderat en digital metod för att utreda misstänkt tidig demenssjukdom. 144 personer med olika bakgrund och kön deltog i studien där de fick genomföra ett digitalt kognitivt test med hjälp av en surfplatta. Några gjorde testet hemifrån och några på en vårdmottagning men utfallet blev detsamma oavsett var de utfört testet.

I studien undersöktes också IT-vana och användarvänlighet. Majoriteten av deltagarna som var i 70-års åldern angav att de hade god vana av att använda läsplattor och digital teknik.

–  De senaste forskningsresultaten stärker metoden och talar för digital utredning på mottagning eller hemifrån. Bättre tillgänglighet är av stort värde för de individer som har behov av stöd och behandling, men också för att kunna lugna de som bär på onödig oro, säger Victor Bloniecki Kallio som är huvudförfattare till forskningsstudien.

Verktyget, som också har utvärderats kliniskt vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tagits fram baserat på nationella riktlinjer och i samarbete med ett antal specialistmottagningar och vårdcentraler från hela landet. Syftet är att etablera en ny digital standard för utredningens innehåll.

Läs studien

J Bloniecki, K Ulfvarson, G Javanshiri, Y Hagman, A Freund-Levi och Nordström (2023). The Geras Solutions Cognitive Test for Assessing Cognitive Impairment: Normative Data from a Population-Based Cohort. Journal of prevention of Alzheimers disease.

Relaterat

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Radar förutspår kognitiv sjukdom och fall

Det låter som science fiction, att med hjälp av en sensor kunna upptäcka förhöjd risk för fallolyckor och kognitiv sjukdom. Men forskare på…

Riskfaktorer för parkinson och ALS

Högt intag av mättat fett är kopplat till risk för Parkinsons sjukdom och ALS-patienter har ofta depression innan de får sin diagnos. Det…

Fler nyheter

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…