Bordtennisrack som ligger på ett bordtennisbord

Idrottande meningsfullt för äldre personer

Föreningsidrotten är ganska bra på att arbeta för äldre medlemmars deltagande. Men samtidigt finns det fortfarande mycket att göra, enligt en rapport om äldres idrottande från Riksidrottsförbundet.

Regeringen har tillsatt extra resurser för att idrottsrörelsen ska arbeta med målgruppen äldre personer. Målet är att ge bättre förutsättningar att idrotta i organiserad form, vilket man hoppas ska bryta ensamhet och öka den fysiska aktiviteten. I rapporten De äldre och föreningsidrotten, skriven av tre forskare på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet, har Riksidrottsförbundet nu sammanställt resultatet av en enkätundersökning där nästan 5 000 personer över 60 år svarade på frågor om på vilket sätt föreningsidrott är hälsofrämjande för dem.

Enkätsvaren visar att äldre personer tycker att föreningsidrotten ger dem energi, att det är en god vana, får dem att känna sig nöjdare med sin kropp, och att den fyller en social funktion. Många anger också att de tycker om att lära sig nya saker och att tävla. Kvinnor ger generellt fler svar på vad som är viktigt med idrottandet. Ju äldre personerna blir, desto större roll spelar den sociala delen. De flesta rekryteras via sina vänner.

En förening är hälsofrämjande ”om den har en anpassad verksamhet med ett varierat utbud, hög trivsel i föreningen samt att det är enkelt att börja och att fortsätta i föreningen”, enligt enkätsvaren i rapporten.

Ett annat viktigt resultat från undersökningen är att föreningsidrotten gör mycket för äldre redan i dag. Samtidigt finns det en hel del att göra för att vara tillgängliga för fler. Exempelvis är det få som kommer in i idrotten genom extern rekrytering och uppsökande verksamhet. Rapportens författare föreslår samverkan med andra organisationer och inrättandet av idrottsskolor med möjlighet att prova idrotten. Viktigt är också att ha en låg tröskel in i verksamheten, lättillgänglig och tydlig information om förkunskaper och hur det fungerar, enkla sätt att anmäla sig, prova på-aktiviteter och låga instegskostnader. Men inte minst viktigt är en välkomnande miljö och värdar som tar emot nya deltagare.

En annan viktig aspekt är att leda nya deltagare vidare in i verksamheten. Det kan vara att även anordna sociala träffar och att under fel säsong, sommaren för vintersporter och vice versa, kanske arrangera andra idrotter för att slippa långa träningsuppehåll. Att även ge utrymme för annat ideellt engagemang i föreningen kan vara viktigt för att behålla äldre personer i verksamheten. Ett råd kan vara att inte bara fundera på vad föreningen behöver, utan också på vad de äldre skulle behöva.

Ännu en möjlighet för att behålla äldres engagemang i föreningsidrotten är att hjälpa dem som behöver att slussas över till andra klubbar och idrotter, exempelvis om de blir skadade och inte kan fortsätta med just det föreningen erbjuder.

Läs rapporten

Susanna Geidne, Helena Ericson och Mikael Quennerstedt (2022). De äldre och föreningsidrotten. Riksidrottsförbundet.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…