Bordtennisrack som ligger på ett bordtennisbord

Idrottande meningsfullt för äldre personer

Föreningsidrotten är ganska bra på att arbeta för äldre medlemmars deltagande. Men samtidigt finns det fortfarande mycket att göra, enligt en rapport om äldres idrottande från Riksidrottsförbundet.

Regeringen har tillsatt extra resurser för att idrottsrörelsen ska arbeta med målgruppen äldre personer. Målet är att ge bättre förutsättningar att idrotta i organiserad form, vilket man hoppas ska bryta ensamhet och öka den fysiska aktiviteten. I rapporten De äldre och föreningsidrotten, skriven av tre forskare på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet, har Riksidrottsförbundet nu sammanställt resultatet av en enkätundersökning där nästan 5 000 personer över 60 år svarade på frågor om på vilket sätt föreningsidrott är hälsofrämjande för dem.

Enkätsvaren visar att äldre personer tycker att föreningsidrotten ger dem energi, att det är en god vana, får dem att känna sig nöjdare med sin kropp, och att den fyller en social funktion. Många anger också att de tycker om att lära sig nya saker och att tävla. Kvinnor ger generellt fler svar på vad som är viktigt med idrottandet. Ju äldre personerna blir, desto större roll spelar den sociala delen. De flesta rekryteras via sina vänner.

En förening är hälsofrämjande ”om den har en anpassad verksamhet med ett varierat utbud, hög trivsel i föreningen samt att det är enkelt att börja och att fortsätta i föreningen”, enligt enkätsvaren i rapporten.

Ett annat viktigt resultat från undersökningen är att föreningsidrotten gör mycket för äldre redan i dag. Samtidigt finns det en hel del att göra för att vara tillgängliga för fler. Exempelvis är det få som kommer in i idrotten genom extern rekrytering och uppsökande verksamhet. Rapportens författare föreslår samverkan med andra organisationer och inrättandet av idrottsskolor med möjlighet att prova idrotten. Viktigt är också att ha en låg tröskel in i verksamheten, lättillgänglig och tydlig information om förkunskaper och hur det fungerar, enkla sätt att anmäla sig, prova på-aktiviteter och låga instegskostnader. Men inte minst viktigt är en välkomnande miljö och värdar som tar emot nya deltagare.

En annan viktig aspekt är att leda nya deltagare vidare in i verksamheten. Det kan vara att även anordna sociala träffar och att under fel säsong, sommaren för vintersporter och vice versa, kanske arrangera andra idrotter för att slippa långa träningsuppehåll. Att även ge utrymme för annat ideellt engagemang i föreningen kan vara viktigt för att behålla äldre personer i verksamheten. Ett råd kan vara att inte bara fundera på vad föreningen behöver, utan också på vad de äldre skulle behöva.

Ännu en möjlighet för att behålla äldres engagemang i föreningsidrotten är att hjälpa dem som behöver att slussas över till andra klubbar och idrotter, exempelvis om de blir skadade och inte kan fortsätta med just det föreningen erbjuder.

Läs rapporten

Susanna Geidne, Helena Ericson och Mikael Quennerstedt (2022). De äldre och föreningsidrotten. Riksidrottsförbundet.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…