Kvinna som håller för huvudet
Foto: Mostphotos

Långvarig stress och depression ökar risken för alzheimer

Det kan finnas ett möjligt samband mellan kronisk stress och demenssjukdom. Risken att drabbas är generellt liten, men personer under 65 år med utmattningssyndrom och depression drabbas i högre utsträckning av Alzheimers sjukdom. Det visar en studie från Karolinska institutet.

I Sverige har ungefär 160 000 personer någon form av demenssjukdom, där alzheimer är den vanligaste formen. Tidigare studier har visat ett möjligt samband mellan kronisk stress, depression och demenssjukdom.

Nu visar en ny studie från Karolinska institutet att personer som har fått diagnosen utmattningssyndrom eller depression, i högre grad drabbas av Alzheimers sjukdom.

Enligt forskaren och sisteförfattare till studien, Axel Carlsson, är risken att få alzheimer över två gånger högre hos patienter som hade en av diagnoserna, än hos dem som inte hade någon.

– Vi kunde dessutom se att risken var upp till fyra gånger högre hos patienter med både utmattningssyndrom och depression. Risken för att drabbas av kognitiv svikt var förhöjd med ungefär lika mycket, säger han i ett pressmeddelande.

Studien inkluderade data från patienter i åldersgruppen 18–65 år mellan 2012 och 2013, som ingick i Region Stockholms hälsovårdsdatabas för vårdkontakter. Totalt ingick 1,3 miljoner personer, varav 44 000 med diagnosen utmattningssyndrom och depression, eller båda.

Axel Carlsson vill dock poängtera att risken fortfarande är mycket liten och att ett orsakssamband inte är känt än så länge.

– Det är mycket ovanligt att personer i denna åldersgrupp drabbas av demenssjukdom, därför är det viktigt att vi identifierar alla möjliga riskfaktorer bakom sjukdomen. Här visar vi att diagnosen är vanligare hos dem som tidigare utsatts för långvarig stress eller depression, men ytterligare studier behövs för att vi ska kunna visa om det finns ett orsakssamband.

Läs studien i sin helhet

Johanna Wallensten, Gunnar Ljunggren, Anna Nager, Caroline Wachtler, Nenad Bogdanovic, Predag Petrovic och Axel C Carlsson (2023). Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm. Publicerad i Alzheimer’s research and therapy.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…