Ny antologi om problemtyngt åldrande

Vi lever allt längre och friskare. Men ålderdomen kan också kantas av problem, något som en ny forskarantologi nu tar fasta på.

Bokens omslagI dag talar vi mycket om ett lyckat åldrande och att utmana bilden av äldre personer som svaga och sköra. Men även högre upp i åldrarna finns olika typer av utsatthet och det vill en ny antologi från det akademiska förlaget Social work press vid Lunds universitet reflektera kring.

Precis som förlagets första bok, den uppmärksammade antologin Perspektiv på ålderism, är det Håkan Jönson som är redaktör för den nya boken Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. I det inledande kapitlet problematiserar han själv perspektiven kring lyckat och problemtyngt åldrande och hur vi kan och bör hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Bokens kapitel berör en rad olika sätt som äldre personer kan drabbas av utsatthet och bekymmer. Det kan vara missbruk, digitalt utanförskap, ofrivillig ensamhet och social isolering, att leva med demenssjukdom, sakna familj eller att leva i ett utsatt område.

Boken går att ladda ner som pdf utan kostnad.

Läs boken

Håkan Jönson, red (2022). Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. Social work press.

 

Kapitel

 • Håkan Jönson – Introduktion
 • Marianne Granbom och Afsaneh Taei – Att vara äldre i socialt utsatta bostadsområden
 • Tove Harnett och Jeanne Højgaard-Bøytler – Är det något särskilt med äldres missbruksproblem?
 • Cristina Joy Torgé och Rosita Nyman – Suicid hos äldre som ett dolt socialt problem
 • Tobias Olsson, Dino Viscovi – De frånkopplade
 • Jon Dag Rasmussen – ”Ved du, om jeg stadig har min lejlighed?”
 • Yvonne Johansson – Ofrivillig ensamhet bland äldre sett ur ett verksamhetsperspektiv
 • Glenn Möllergren – Levnadsberättelser i demensomsorgen
 • Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg – Att åldras utan nära familj
 • Åsa Alftberg – Refamilisering och responsibilisering
 • Finnur Magnússon – ”Det känns deprimerande och slitsamt”
Mer
Digitalt boksläpp

Bokens författare introducerar sina kapitel torsdag 12 januari klockan 15.00 till 16.00.

Delta digitalt gratis via Zoomlänk 

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…