Ny antologi om problemtyngt åldrande

Vi lever allt längre och friskare. Men ålderdomen kan också kantas av problem, något som en ny forskarantologi nu tar fasta på.

Bokens omslagI dag talar vi mycket om ett lyckat åldrande och att utmana bilden av äldre personer som svaga och sköra. Men även högre upp i åldrarna finns olika typer av utsatthet och det vill en ny antologi från det akademiska förlaget Social work press vid Lunds universitet reflektera kring.

Precis som förlagets första bok, den uppmärksammade antologin Perspektiv på ålderism, är det Håkan Jönson som är redaktör för den nya boken Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. I det inledande kapitlet problematiserar han själv perspektiven kring lyckat och problemtyngt åldrande och hur vi kan och bör hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Bokens kapitel berör en rad olika sätt som äldre personer kan drabbas av utsatthet och bekymmer. Det kan vara missbruk, digitalt utanförskap, ofrivillig ensamhet och social isolering, att leva med demenssjukdom, sakna familj eller att leva i ett utsatt område.

Boken går att ladda ner som pdf utan kostnad.

Läs boken

Håkan Jönson, red (2022). Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. Social work press.

 

Kapitel

 • Håkan Jönson – Introduktion
 • Marianne Granbom och Afsaneh Taei – Att vara äldre i socialt utsatta bostadsområden
 • Tove Harnett och Jeanne Højgaard-Bøytler – Är det något särskilt med äldres missbruksproblem?
 • Cristina Joy Torgé och Rosita Nyman – Suicid hos äldre som ett dolt socialt problem
 • Tobias Olsson, Dino Viscovi – De frånkopplade
 • Jon Dag Rasmussen – ”Ved du, om jeg stadig har min lejlighed?”
 • Yvonne Johansson – Ofrivillig ensamhet bland äldre sett ur ett verksamhetsperspektiv
 • Glenn Möllergren – Levnadsberättelser i demensomsorgen
 • Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg – Att åldras utan nära familj
 • Åsa Alftberg – Refamilisering och responsibilisering
 • Finnur Magnússon – ”Det känns deprimerande och slitsamt”
Mer
Digitalt boksläpp

Bokens författare introducerar sina kapitel torsdag 12 januari klockan 15.00 till 16.00.

Delta digitalt gratis via Zoomlänk 

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…