Ny antologi om problemtyngt åldrande

Vi lever allt längre och friskare. Men ålderdomen kan också kantas av problem, något som en ny forskarantologi nu tar fasta på.

Bokens omslagI dag talar vi mycket om ett lyckat åldrande och att utmana bilden av äldre personer som svaga och sköra. Men även högre upp i åldrarna finns olika typer av utsatthet och det vill en ny antologi från det akademiska förlaget Social work press vid Lunds universitet reflektera kring.

Precis som förlagets första bok, den uppmärksammade antologin Perspektiv på ålderism, är det Håkan Jönson som är redaktör för den nya boken Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. I det inledande kapitlet problematiserar han själv perspektiven kring lyckat och problemtyngt åldrande och hur vi kan och bör hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Bokens kapitel berör en rad olika sätt som äldre personer kan drabbas av utsatthet och bekymmer. Det kan vara missbruk, digitalt utanförskap, ofrivillig ensamhet och social isolering, att leva med demenssjukdom, sakna familj eller att leva i ett utsatt område.

Boken går att ladda ner som pdf utan kostnad.

Läs boken

Håkan Jönson, red (2022). Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. Social work press.

 

Kapitel

 • Håkan Jönson – Introduktion
 • Marianne Granbom och Afsaneh Taei – Att vara äldre i socialt utsatta bostadsområden
 • Tove Harnett och Jeanne Højgaard-Bøytler – Är det något särskilt med äldres missbruksproblem?
 • Cristina Joy Torgé och Rosita Nyman – Suicid hos äldre som ett dolt socialt problem
 • Tobias Olsson, Dino Viscovi – De frånkopplade
 • Jon Dag Rasmussen – ”Ved du, om jeg stadig har min lejlighed?”
 • Yvonne Johansson – Ofrivillig ensamhet bland äldre sett ur ett verksamhetsperspektiv
 • Glenn Möllergren – Levnadsberättelser i demensomsorgen
 • Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg – Att åldras utan nära familj
 • Åsa Alftberg – Refamilisering och responsibilisering
 • Finnur Magnússon – ”Det känns deprimerande och slitsamt”
Mer
Digitalt boksläpp

Bokens författare introducerar sina kapitel torsdag 12 januari klockan 15.00 till 16.00.

Delta digitalt gratis via Zoomlänk 

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…