Ny antologi om problemtyngt åldrande

Vi lever allt längre och friskare. Men ålderdomen kan också kantas av problem, något som en ny forskarantologi nu tar fasta på.

Bokens omslagI dag talar vi mycket om ett lyckat åldrande och att utmana bilden av äldre personer som svaga och sköra. Men även högre upp i åldrarna finns olika typer av utsatthet och det vill en ny antologi från det akademiska förlaget Social work press vid Lunds universitet reflektera kring.

Precis som förlagets första bok, den uppmärksammade antologin Perspektiv på ålderism, är det Håkan Jönson som är redaktör för den nya boken Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. I det inledande kapitlet problematiserar han själv perspektiven kring lyckat och problemtyngt åldrande och hur vi kan och bör hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Bokens kapitel berör en rad olika sätt som äldre personer kan drabbas av utsatthet och bekymmer. Det kan vara missbruk, digitalt utanförskap, ofrivillig ensamhet och social isolering, att leva med demenssjukdom, sakna familj eller att leva i ett utsatt område.

Boken går att ladda ner som pdf utan kostnad.

Läs boken

Håkan Jönson, red (2022). Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. Social work press.

 

Kapitel

 • Håkan Jönson – Introduktion
 • Marianne Granbom och Afsaneh Taei – Att vara äldre i socialt utsatta bostadsområden
 • Tove Harnett och Jeanne Højgaard-Bøytler – Är det något särskilt med äldres missbruksproblem?
 • Cristina Joy Torgé och Rosita Nyman – Suicid hos äldre som ett dolt socialt problem
 • Tobias Olsson, Dino Viscovi – De frånkopplade
 • Jon Dag Rasmussen – ”Ved du, om jeg stadig har min lejlighed?”
 • Yvonne Johansson – Ofrivillig ensamhet bland äldre sett ur ett verksamhetsperspektiv
 • Glenn Möllergren – Levnadsberättelser i demensomsorgen
 • Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg – Att åldras utan nära familj
 • Åsa Alftberg – Refamilisering och responsibilisering
 • Finnur Magnússon – ”Det känns deprimerande och slitsamt”
Mer
Digitalt boksläpp

Bokens författare introducerar sina kapitel torsdag 12 januari klockan 15.00 till 16.00.

Delta digitalt gratis via Zoomlänk 

Relaterat

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Aktiviteter bästa receptet mot ohälsa

Många äldre personer känner sig ensamma, är isolerade hemma och mår psykiskt dåligt. I Skogås, söder om Stockholm, har kommun, region och civilsamhälle…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…