Ett stapeldiagram som visar hur många personer i varje åldersgrupp som uppnått 110 års ålder.
I figuren kan man skönja en något uppåtgående trend i antal personer per ålderskull som blir 110 år.

Så många svenskar har blivit 110 år

I en ny studie har Jimmy Lindberg försökt verifiera åldern på alla svenskar som blivit 110 år gamla fram till 2022. Det visar sig vara 28 personer och att de verkar bli något fler med åren.

Genom historien har det funnits många människor som sägs ha uppnått en mycket hög ålder. Med bättre organiserade samhällen har dessa berättelser kunnat kontrolleras i allt högre grad, inte minst i de nordiska länderna, som haft olika typer av folkbokföringssystem sedan 1600-talet.

I en ny studie har Jimmy Lindberg försökt att verifiera alla svenskar som uppgetts ha uppnått en ålder av 110 år. Verifieringen gjordes enligt en skala där den högsta nivån innebär att det går att göra en fullständig familjerekonstruktion för personen, vilket innebär att det finns väl belagda uppgifter från officiella register.

Studien visar att 28 personer av 37 gick att verifiera till högsta nivån. Alla dessa personer hade sitt ursprung i Sverige eller andra nordiska länder, vilket gav en god möjlighet att genomföra verifieringen. Övriga personer hade flyttat hit från länder där folkbokföringen inte hållit samma kvalitet, vilket gjorde att deras ålder inte kunde säkerställas.

Den första svenska 110-åringen i datasetet föddes 1874 i Norge och gick bort 1986. Sedan dess har antalet 110-åringar blivit fler och antalet som blir 110 år tycks också öka något med varje årskull.

Läs den vetenskapliga artikeln

Jimmy Lindberg (2024). Svenska superhundraåringar. Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.