Foto: Pensionsmyndigheten

Vanligt att byta arbetsplats efter pension

De flesta som fortsätter att arbeta när de börjat ta ut sin pension, så kallade jobbonärer, gör det på samma arbetsplats som innan. Men nästan fyra av tio väljer att röra sig vidare till andra arbetsplatser.

En undersökning av Pensionmyndigheten visar att en hög andel, fyra av tio, jobbonärer har bytt arbetsplats och var tredje arbetar i eget företag. Resultaten förvånar Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten. 

– Det går lite på tvärs med min tidigare uppfattning om äldres rörlighet på arbetsmarknaden. Det är positivt vid första anblicken, men rörligheten kan ju också bero på på att relativt många inte får arbeta kvar på sina tidigare arbetsplatser, säger hon. 

De som väljer att fortsätta arbeta efter pensionen motiverar det med att de tycker att det är roligt och socialt, att ha något att göra och känna sig behövd. Många uppgav också att arbete gav guldkant på tillvaron. 

Samtidigt uppgav två av tio att de har låg pension och att de behöver pengarna. Ungefär två tredjedelar säger att de har undersökt hur skatten påverkas eftersom de kombinerar pension med lönearbete, något Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, tycker är nyttigt att göra. 

– När man har två inkomster finns risken att man når en inkomstnivå som innebär att man måste betala statlig skatt. En sak som är bra att då veta är att man betalar en lägre skatt både på lön och pension från det år man 66 år, säger hon. 

Den lägre skatten möjliggör att man kan gå ner i tid och arbeta deltid, något som majoriteten av jobbonärer gör, utan att inkomsten efter skatt minskar märkvärt.

Undersökningen visar också att sju av tio arbetar 20 timmar per vecka eller mindre och två av tio arbetade deltid även innan de började ta ut allmän pension. Några svarade att de vill trappa ner arbetstiden innan de blir pensionärer på heltid.

Fakta
Undersökningen
  • Undersökningen genomfördes i juni 2021 och kompletterar Pensionsmyndighetens tidigare rapport Att vara jobbonär – en lönsam affär.
  • Urvalet bestod av ett riksrepresentativt urval bland personer mellan 62 och 70 år som påbörjat uttag av allmän pension, men som samtidigt yrkesarbetar.
  • Totalt 485 intervjuer genomfördes.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Äldre par som dansar

Musik gjorde tillvaron lugnare för anhörigvårdare

Anhörigvårdare till personer med demens blev mindre stressade och fick lugnare mornar när de tillsammans med sin partner dagligen lyssnade på musik.

Fler nyheter

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…