Foto: Pensionsmyndigheten

Vanligt att byta arbetsplats efter pension

De flesta som fortsätter att arbeta när de börjat ta ut sin pension, så kallade jobbonärer, gör det på samma arbetsplats som innan. Men nästan fyra av tio väljer att röra sig vidare till andra arbetsplatser.

En undersökning av Pensionmyndigheten visar att en hög andel, fyra av tio, jobbonärer har bytt arbetsplats och var tredje arbetar i eget företag. Resultaten förvånar Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten. 

– Det går lite på tvärs med min tidigare uppfattning om äldres rörlighet på arbetsmarknaden. Det är positivt vid första anblicken, men rörligheten kan ju också bero på på att relativt många inte får arbeta kvar på sina tidigare arbetsplatser, säger hon. 

De som väljer att fortsätta arbeta efter pensionen motiverar det med att de tycker att det är roligt och socialt, att ha något att göra och känna sig behövd. Många uppgav också att arbete gav guldkant på tillvaron. 

Samtidigt uppgav två av tio att de har låg pension och att de behöver pengarna. Ungefär två tredjedelar säger att de har undersökt hur skatten påverkas eftersom de kombinerar pension med lönearbete, något Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, tycker är nyttigt att göra. 

– När man har två inkomster finns risken att man når en inkomstnivå som innebär att man måste betala statlig skatt. En sak som är bra att då veta är att man betalar en lägre skatt både på lön och pension från det år man 66 år, säger hon. 

Den lägre skatten möjliggör att man kan gå ner i tid och arbeta deltid, något som majoriteten av jobbonärer gör, utan att inkomsten efter skatt minskar märkvärt.

Undersökningen visar också att sju av tio arbetar 20 timmar per vecka eller mindre och två av tio arbetade deltid även innan de började ta ut allmän pension. Några svarade att de vill trappa ner arbetstiden innan de blir pensionärer på heltid.

Fakta
Undersökningen
  • Undersökningen genomfördes i juni 2021 och kompletterar Pensionsmyndighetens tidigare rapport Att vara jobbonär – en lönsam affär.
  • Urvalet bestod av ett riksrepresentativt urval bland personer mellan 62 och 70 år som påbörjat uttag av allmän pension, men som samtidigt yrkesarbetar.
  • Totalt 485 intervjuer genomfördes.

Relaterat

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en…

Spretig antologi om AgeCaps forskning

Ett 60-tal AgeCap-forskare beskriver i 16 kapitel sin ingång till begreppet capability. Susanne Iwarsson uppfattar boken som ett barn av sin tid, den…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…