Foto: Pensionsmyndigheten

Vanligt att byta arbetsplats efter pension

De flesta som fortsätter att arbeta när de börjat ta ut sin pension, så kallade jobbonärer, gör det på samma arbetsplats som innan. Men nästan fyra av tio väljer att röra sig vidare till andra arbetsplatser.

En undersökning av Pensionmyndigheten visar att en hög andel, fyra av tio, jobbonärer har bytt arbetsplats och var tredje arbetar i eget företag. Resultaten förvånar Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten. 

– Det går lite på tvärs med min tidigare uppfattning om äldres rörlighet på arbetsmarknaden. Det är positivt vid första anblicken, men rörligheten kan ju också bero på på att relativt många inte får arbeta kvar på sina tidigare arbetsplatser, säger hon. 

De som väljer att fortsätta arbeta efter pensionen motiverar det med att de tycker att det är roligt och socialt, att ha något att göra och känna sig behövd. Många uppgav också att arbete gav guldkant på tillvaron. 

Samtidigt uppgav två av tio att de har låg pension och att de behöver pengarna. Ungefär två tredjedelar säger att de har undersökt hur skatten påverkas eftersom de kombinerar pension med lönearbete, något Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, tycker är nyttigt att göra. 

– När man har två inkomster finns risken att man når en inkomstnivå som innebär att man måste betala statlig skatt. En sak som är bra att då veta är att man betalar en lägre skatt både på lön och pension från det år man 66 år, säger hon. 

Den lägre skatten möjliggör att man kan gå ner i tid och arbeta deltid, något som majoriteten av jobbonärer gör, utan att inkomsten efter skatt minskar märkvärt.

Undersökningen visar också att sju av tio arbetar 20 timmar per vecka eller mindre och två av tio arbetade deltid även innan de började ta ut allmän pension. Några svarade att de vill trappa ner arbetstiden innan de blir pensionärer på heltid.

Fakta
Undersökningen
  • Undersökningen genomfördes i juni 2021 och kompletterar Pensionsmyndighetens tidigare rapport Att vara jobbonär – en lönsam affär.
  • Urvalet bestod av ett riksrepresentativt urval bland personer mellan 62 och 70 år som påbörjat uttag av allmän pension, men som samtidigt yrkesarbetar.
  • Totalt 485 intervjuer genomfördes.

Relaterat

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stressig miljö påverkar hälsan senare i livet

Arbetsmiljön kan påverka hur vi mår och när vi går i pension. Nu visar en omfattande studie från Jönköping university att stressiga förhållanden…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…