Yrkeskompetens kommer inte till nytta

Sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters yrkeskompetens tas inte till vara på bästa sätt inom särskilda boenden. Det konstaterar Nestor FoU i en ny rapport, som också beskriver hur man kan arbeta för att sprida den kunskap som finns på en arbetsplats.

I en ny rapport har Linda Nyholm och Karin Johansson från Nestor FoU genomfört en enkätstudie och gruppintervjuer med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar på särskilt boende för äldre. En anledning till studien var att många i dessa yrkesgrupper upplever att deras kunskap inte fullt ut tas till vara i verksamheterna.

Rapport från Nestor

Rapportförfattarna konstaterar att det oftast fungerar bra att hämta in ny kunskap och att tillämpa den på individnivå, alltså när en person själv lär sig nytt och använder det i sitt arbete. Däremot finns det större utmaningar när det gäller att sprida kunskapen vidare till andra i verksamheterna.

– Det var framför allt organisatoriska hinder, det är till exempel sällan som hela arbetsgruppen träffas tillsammans med alla yrkeskategorier, man har inte tillfällen att diskutera och reflektera tillsammans. Man arbetar heller inte så mycket tillsammans med omsorgspersonalen ute i verksamheten, och då blir det svårt att se vad de gör och att bidra med det man själv kan, säger Linda Nyholm, som är projektledare på Nestor FoU, i en kommentar på Nestors webbsajt.

För att överbrygga hindren föreslår rapportförfattarna att verksamheterna till exempel tar fram arbetsbeskrivningar så att det blir tydligare vem som gör vad på arbetsplatsen. Det är också viktigt att jobba på samarbetet genom att organisera sig i team med olika yrkeskategorier, och ta tillvara på det interna lärandet.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik. Det visar en rapport som forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit.

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar en fika med den äldre patienten. Det visar en avhandling från Karolinska institutet.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.