Yrkeskompetens kommer inte till nytta

Sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters yrkeskompetens tas inte till vara på bästa sätt inom särskilda boenden. Det konstaterar Nestor FoU i en ny rapport, som också beskriver hur man kan arbeta för att sprida den kunskap som finns på en arbetsplats.

I en ny rapport har Linda Nyholm och Karin Johansson från Nestor FoU genomfört en enkätstudie och gruppintervjuer med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar på särskilt boende för äldre. En anledning till studien var att många i dessa yrkesgrupper upplever att deras kunskap inte fullt ut tas till vara i verksamheterna.

Rapport från Nestor

Rapportförfattarna konstaterar att det oftast fungerar bra att hämta in ny kunskap och att tillämpa den på individnivå, alltså när en person själv lär sig nytt och använder det i sitt arbete. Däremot finns det större utmaningar när det gäller att sprida kunskapen vidare till andra i verksamheterna.

– Det var framför allt organisatoriska hinder, det är till exempel sällan som hela arbetsgruppen träffas tillsammans med alla yrkeskategorier, man har inte tillfällen att diskutera och reflektera tillsammans. Man arbetar heller inte så mycket tillsammans med omsorgspersonalen ute i verksamheten, och då blir det svårt att se vad de gör och att bidra med det man själv kan, säger Linda Nyholm, som är projektledare på Nestor FoU, i en kommentar på Nestors webbsajt.

För att överbrygga hindren föreslår rapportförfattarna att verksamheterna till exempel tar fram arbetsbeskrivningar så att det blir tydligare vem som gör vad på arbetsplatsen. Det är också viktigt att jobba på samarbetet genom att organisera sig i team med olika yrkeskategorier, och ta tillvara på det interna lärandet.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.