Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.

Katarina Lindblad, fil. doktor, musikterapeut och försteamanuensis vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, redogör för hur gemensamt lyssnade på musik kan minska stress hos anhörigvårdare med person i sin närhet som har en demenssjukdom samt att musik är mycket mer än bara guldkant. Det kan lindra smärta och ångest samt bidra till ökad trivsel och hälsa för både personal och boende.

Rebecca Hilton, professor i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola, berättar om hur samtal och konst kan bidra till finns upplevelser vid livets sista tid och om en handfestival på ett äldreboende.

Zahra Ebrahimi, specialistsjuksköterska, doktor och lektor vid Göteborgs universitet, och Sahlgrenska akademin, delar med sig av erfarenheter av hur digital tillgång till kultur och musik för hälsa och välbefinnande för personer som erhåller vård och omsorg vid särskilda boenden för äldre, hemmaboende äldre med hemtjänst eller inom hemsjukvården.

Äldre i Centrums seminarium om kultur och hälsa 9 februari 2024

Film

Se en inspelad version av webbinariet om kultur. Filmen är cirka 55 minuter.

Bildspel (pdf) från webbinariet som exempelvis kan användas som stöd vid APT. Innehåller även kontaktuppgifter till föreläsarna.

 

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Fler nyheter

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…