Foto: Mai Engström

ÄiC-podden avsnitt 21: Att åldras som HBTQ-person

Det här avsnittet av Äldre i Centrum-podden handlar om vilka utmaningar det finns när man åldras som HBTQ-person, framför allt om man vill söka äldreomsorg. Anna Siverskog och Janne Bromseth har länge forskat om äldre HBTQ-personer och det är gästerna i dagens avsnitt.

Att vara en äldre queer person som vill söka hjälp från hemtjänst eller få plats på ett boende kan ibland vara utmanande. Man kan vara till exempel vara tveksam till att delge sin sexuella läggning eller könsidentitet för personalen på grund av tidigare intolerans i samhället.

Just hur det är att åldras som HBTQ-person och söka hjälp från äldreomsorgen är ämnet i det här avsnittet av Äldre i Centrum-podden. För att hjälpa redaktionen att nysta i det här har vi forskarna Anna Siverskog och Janne Bromseth i studion med oss.

Anna Siverskog är forskare i äldre och åldrande vid Södertörns högskola och har nyligen skrivit boken Queer äldreomsorg i samarbete med RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Janne Bromseth har disputerat vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU, och är i dag verksam som bland annat utbildare i Norge.

Hör vad deras forskning har visat kring vad äldre HBTQ-personer upplever när de ska söka hjälp, hur personalens bemötande ser ut och om det är rätt väg att certifiera HBTQ-vänliga äldreboenden för att skapa trygghet.

Det och mycket mer i det senaste avsnittet av Äldre i Centrum-podden!

Avsnitt 21: Att åldras som HBTQ-person

Hela poddavsnittet kan du lyssna på via Soundcloud, Spotify eller iTunes – eller direkt i spelaren nedanför.

Här kan du hitta fler avsnitt av Äldre i Centrum-podden. 

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…