Digitalt seminarium om smärta

Välkommen till ett samtal om smärta. Äldre i Centrum bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium där några av forskarna bakom artiklarna i vår senaste tidning medverkar. Hur kan vi förbättra möjligheterna för ett åldrande med minskad smärta och god livskvalitet, vilka metoder finns och vad visar forskningen?

Hör några av forskarna bakom artiklarna i vår senaste tidning med tema smärta . Det blir samtal om hur personal inom äldreomsorgen med rätt kunskap och stöd kan förbättra möjligheterna för ett åldrande med minskad smärta och god livskvalitet, vilka metoder som finns, vad forskningen visar och samt tips på träningsprogram.

Dag och tid 

8 september klockan 8.30-9.30, enbart digitalt deltagande.

Medverkande

Lena Sandin Wranker, specialistläkare inom smärtrehablilitering och forskarassistent, Lunds universitet, Sara Cederbom, fysioterapeut med specialistkompetens inom äldres hälsa, projektledare och forskare, Nestor FoU-center, Christina Karlsson, forskar på utvecklingsmetoder för att bedöma smärta hos personer med exempelvis demenssjukdom, Örebro universitet samt Maria Biliniski, enhetschef på ett vård- omsorgsboende i Borås, där nya rutiner har lett till bland annat minskad smärta och medicinanvändning.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här 

 

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…