Foto: Pixabay

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett tecken på för mycket ryggmärgsvätska i huvudet. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Jenny Larsson vid Umeå universitet disputerade nyligen med en avhandling om gångbesvär och förändringar i hjärnan bland äldre personer. 

Resultaten visar att ungefär hälften av de äldre som har nedsatt gångförmåga har en neurologisk orsak till besvären. Av dessa har varannan person vad som kategoriseras som generellt ostadig gång, något som kan bli värre med tiden och utvecklas till det som kallas en högre ordningens gångstörning, HLGD, higher-level gait disorder på engelska.

HLGD har visat sig vara kopplat till en diagnos där det finns en större mängd ryggmärgsvätska i huvudet som gör att speciella vätskefyllda hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, blir förstorade. 

Avhandlingen visar att 38 procent av den äldre befolkningen i Umeå hade gångbesvär. Ungefär tio procent hade den allvarligare formen av gångstörning. Där var förstorade hjärnventriklar vanligare. 

Bland vissa personer var depressiva symptom, låg livskvalitet och nedsatt förtroende för den egna balansen och gången vanliga. 

– De här symptomen är vanligt bland personer med vissa typer av gångbesvär. Därför är det viktigt att undersöka om det finns en bakomliggande orsak som går att behandla, säger Jenny Larsson i ett pressmeddelande. 

Som tur är finns det behandling för tillståndet. Läkare kan sätta in en speciell ventil som reglerar flödet av ryggmärgsvätska. 

– Eftersom för mycket ryggmärgsvätska i huvudet är något som ofta kan behandlas finns därmed hopp om att kunna hjälpa många med HLGD och stora hjärnventriklar. Vid symptom för en gångstörning bör man därför överväga att göra en bildundersökning av hjärnan för se om det finns stora hjärnventriklar, säger Jenny Larsson. 

Fakta
Data

Avhandlingen baseras på en stor populationsstudie där en tredjedel av den äldre befolkningen i åldrarna 65-84 år fick svara på en enkät om gångbesvär. De som upplevde gångbesvär och ett antal kontrollpersoner utan besvär undersöktes med magnetkamera. 

Läs avhandlingen

Jenny Larsson (2022). Population-based studies of higher-level gait disorders and hydrocephalus. Umeå universitet.

Delstudier

I. Jenny Larsson, William Hansson, Hanna Israelsson Larsen och Lars-Owe D. Koskinen. Higher-level gait disorders – quality of life, balance confidence, and depression: The VESPR cohort, a population-based study on gait disorders. Manuskript. 

II. Jenny Larsson, William Hansson, Sanna Eklund och Sara Qvarlander. Higher-level gait disorder and its association with ventriculomegaly: A population-based case-control study. Manuskript. 

III. Jenny Larsson, Hanna Israelsson Larsen, Anders Eklund och Lillemor Lundin-Olsson (2021). Falls and fear of falling in shunted idiopathic normal pressure hydrocephalus: The idiopathic normal pressure hydrocephalus comorbidity and risk factors associated with hydrocephalus study. Publicerad i Neurosurgery. 

IV. Jenny Larsson, Hanna Israelsson, Anders Eklund och Jan Malm (2018). Epilepsy, headache, and abdominal pain after shunt surgery for idiopathic normal pressure hydrocephalus: the INPH-CRasH study. Publicerad i Journal of neurosurgery. 

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…