Information från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Porträtt på kvinna framför en bokhylla
Foto: Mai Engström

Fortsatt fokus på forskningen

Stiftelsen Äldrecentrums rekrytering av Sarah Wallcook öppnar dörrarna för ny samskapande forskning. Hon kommer att arbeta med projekt som handlar om delaktighet i det digitaliserade samhället och hur försämrad hälsa hos äldre kan förebyggas.

Innovationsmyndigheten Vinnova har ett särskilt anslag för att ge internationella forskare möjlighet att stanna i Sverige efter tidigare uppdrag. Med det anslaget kunde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i november 2021 rekrytera Sarah Wallcook som utredare i projektet Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället.

Sarah Wallcook har en bakgrund som arbetsterapeut i Storbritannien, men har de senaste åren doktorerat vid Karolinska institutet, om vilka förutsättningar äldre personer med kognitiva nedsättningar har för att använda vardagsteknik. På Stiftelsen Äldrecentrum kommer hennes erfarenhet från samskapande forskning väl till pass.

– Målet är att inkludera personer i projekt om dem själva. Det kan vara att de hjälper till med att utforma studien, eller ger råd om hur man ska rekrytera deltagare, säger Sarah Wallcook.

Fram till december 2022 kommer hon att ingå i en multidisciplinär arbetsgrupp inom projektet om delaktighet och digitalisering. Medlemmarna kommer från Karolinska institutet, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost.

Inom projektet har hon redan hunnit skriva två forskningsansökningar tillsammans med arbets­gruppen och projektledaren Charlotta Ryd. De hoppas få arbeta med personer i digitalt utanförskap, som ofta är flyktingar och äldre personer, eller till och med äldre flyktingar.

– Vi är intresserade av att veta hur de upplever dagens digitaliserade samhälle. De kommer involveras i en rådgivande grupp och hjälpa oss med rekrytering av undersökningsdeltagare.
Forskarna och den rådgivande gruppen ska också utforma ett verktyg tillsammans för att undersöka vilka problem kopplade till digital teknik, som forskningsdeltagarna stöter på i sin vardag, och vilka strategier eller lösningar de då har använt sig av. I ett senare skede av forskningen är planen att undersöka hur social­tjänsten kan dra nytta av denna kunskap.

– I dag är vissa samhällsfunktioner så tätt kopplade till exempelvis våra smarta telefoner att man inte klarar sig utan en sådan. Är man äldre eller kommer från ett annat land kanske tekniken inte är tillgänglig eller så kan man inte använda den på det sätt som förväntas. Då blir det intressant att veta hur man har gjort för att klara av vardagen, säger Sarah Wallcook.

Utöver detta kommer hon också att göra ett postdokarbete inom ramen för Samsas, Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt.

Där har hon skickat en ansökan till forskningsrådet Forte för ett postdokbidrag. Förutsatt att hon får finansiering ska hon samskapa en forskningsstudie med äldre personer som upplever försämrad hälsa, där de kommer att få dela sina åsikter om förebyggande insatser. Sarah Wallcook kommer att söka äldre personer som kan känna igen sig i den situationen och som skulle vilja intervjua andra äldre personer i sina nätverk för att utforska vad som är viktigt att förebygga, hur, och vilka aktörer som bör involveras.

– När jag involverar äldre personer i forskningsprocessen är det en praktisk fråga om relevans och en etisk fråga om vad som är moraliskt rätt. Allt vi forskar om påverkar äldre personers liv. Då är det bara rättvist att höja deras röster så att de kan få påverka forskningsfrågorna och veta på vilket sätt resultaten kommer att användas för att skapa ett bättre samhälle och en bättre livssituation för äldre.

De senaste åren har Stiftelsen Äldrecentrum satsat på att förstärka forskningen i verksamheten. Utöver rekryteringen av Sarah Wallcook är siktet också inställt på att finansiera en gästforskare och en doktorand inom en snar framtid.

Relaterat

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stressig miljö påverkar hälsan senare i livet

Arbetsmiljön kan påverka hur vi mår och när vi går i pension. Nu visar en omfattande studie från Jönköping university att stressiga förhållanden…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…