Information från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Porträtt på kvinna framför en bokhylla
Foto: Mai Engström

Fortsatt fokus på forskningen

Stiftelsen Äldrecentrums rekrytering av Sarah Wallcook öppnar dörrarna för ny samskapande forskning. Hon kommer att arbeta med projekt som handlar om delaktighet i det digitaliserade samhället och hur försämrad hälsa hos äldre kan förebyggas.

Innovationsmyndigheten Vinnova har ett särskilt anslag för att ge internationella forskare möjlighet att stanna i Sverige efter tidigare uppdrag. Med det anslaget kunde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i november 2021 rekrytera Sarah Wallcook som utredare i projektet Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället.

Sarah Wallcook har en bakgrund som arbetsterapeut i Storbritannien, men har de senaste åren doktorerat vid Karolinska institutet, om vilka förutsättningar äldre personer med kognitiva nedsättningar har för att använda vardagsteknik. På Stiftelsen Äldrecentrum kommer hennes erfarenhet från samskapande forskning väl till pass.

– Målet är att inkludera personer i projekt om dem själva. Det kan vara att de hjälper till med att utforma studien, eller ger råd om hur man ska rekrytera deltagare, säger Sarah Wallcook.

Fram till december 2022 kommer hon att ingå i en multidisciplinär arbetsgrupp inom projektet om delaktighet och digitalisering. Medlemmarna kommer från Karolinska institutet, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost.

Inom projektet har hon redan hunnit skriva två forskningsansökningar tillsammans med arbets­gruppen och projektledaren Charlotta Ryd. De hoppas få arbeta med personer i digitalt utanförskap, som ofta är flyktingar och äldre personer, eller till och med äldre flyktingar.

– Vi är intresserade av att veta hur de upplever dagens digitaliserade samhälle. De kommer involveras i en rådgivande grupp och hjälpa oss med rekrytering av undersökningsdeltagare.
Forskarna och den rådgivande gruppen ska också utforma ett verktyg tillsammans för att undersöka vilka problem kopplade till digital teknik, som forskningsdeltagarna stöter på i sin vardag, och vilka strategier eller lösningar de då har använt sig av. I ett senare skede av forskningen är planen att undersöka hur social­tjänsten kan dra nytta av denna kunskap.

– I dag är vissa samhällsfunktioner så tätt kopplade till exempelvis våra smarta telefoner att man inte klarar sig utan en sådan. Är man äldre eller kommer från ett annat land kanske tekniken inte är tillgänglig eller så kan man inte använda den på det sätt som förväntas. Då blir det intressant att veta hur man har gjort för att klara av vardagen, säger Sarah Wallcook.

Utöver detta kommer hon också att göra ett postdokarbete inom ramen för Samsas, Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt.

Där har hon skickat en ansökan till forskningsrådet Forte för ett postdokbidrag. Förutsatt att hon får finansiering ska hon samskapa en forskningsstudie med äldre personer som upplever försämrad hälsa, där de kommer att få dela sina åsikter om förebyggande insatser. Sarah Wallcook kommer att söka äldre personer som kan känna igen sig i den situationen och som skulle vilja intervjua andra äldre personer i sina nätverk för att utforska vad som är viktigt att förebygga, hur, och vilka aktörer som bör involveras.

– När jag involverar äldre personer i forskningsprocessen är det en praktisk fråga om relevans och en etisk fråga om vad som är moraliskt rätt. Allt vi forskar om påverkar äldre personers liv. Då är det bara rättvist att höja deras röster så att de kan få påverka forskningsfrågorna och veta på vilket sätt resultaten kommer att användas för att skapa ett bättre samhälle och en bättre livssituation för äldre.

De senaste åren har Stiftelsen Äldrecentrum satsat på att förstärka forskningen i verksamheten. Utöver rekryteringen av Sarah Wallcook är siktet också inställt på att finansiera en gästforskare och en doktorand inom en snar framtid.

Relaterat

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…