Man i rullstol lyfter armarna upp i luften som om han firar
Foto: Mostphotos

Lägre risk för fraktur med rullstol

Tidigare har man tänkt att det är större risk att drabbas av frakturer om man använder rullstol. Nu presenteras en studie vid Göteborgs universitet som säger motsatsen.

Den som använder rullstol belastar benen mindre vilket kan ge sämre funktion och förlorad benmassa. Med ett skörare skelett blir risken för frakturer större och därför har man tänkt att rullstolsanvändning är en riskfaktor för frakturer bland äldre, sköra personer.

Nu kommer dock forskning från Göteborgs universitet, som undersökt 55 000 svenska rullstolsanvändare med en medelålder på 83 år. De jämfördes med en grupp som gick på egen hand, både med och utan hjälpmedel. Resultaten visade att rullstolsanvändarna inte ens fick hälften så många frakturer.

Om man bara räknade in höftfrakturer och benskörhetsfrakturer var skillnaden så stor som tre gånger färre frakturer bland dem som använde rullstol. Dessutom hade de bara hälften så stor risk att få fallskador.

Frågan är nu om de nya rönen ska påverka förskrivningen av rullstol som hjälpmedel.

– För den som överväger att förskriva en rullstol till en patient, och gör en värdering av risk och nytta, är fynden av särskilt intresse. Stillasittande i rullstol är negativt på många sätt, därför är det glädjande att risken för fall och fraktur minskar, säger studiens försteförfattare Kristian Axelsson i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…

Relaterat

Jättestudien SCAPIS är tillbaka

Tio år efter att den stora hjärt-kärlstudien SCAPIS genomfördes kommer forskarna att följa upp 15000 av deltagarna, som nu är i åldrarna 57-78…

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar…

Webbinarium 19 april om hur sömn påverkar äldres hälsa

Välkommen till vårt webbinarium om sömn den 19 april. Forskare berättar om varför sömnen förändras när vi åldras och hur det går att…

Fler nyheter

UserAge går i graven – Intressentpoolen föds

Det sex år långa programmet UserAge, med fokus på att involvera aköter utanför akademin i forskningen, är slut. Nu bildas Intressentpoolen för att…

Över 15 miljoner kronor till forskning om prostatacancer

Svensk forskning om prostatacancer har under de senaste åren medfört viktiga rön om bland annat screening. Nu får forskningen om cancerformen en finansiell…

Ny behandling kan stärka benvävnad efter höftfraktur

Patienter med benskörhet och som drabbas av höftfrakturer kan få problem med implantat. Men om ett material som stimulerar ny benbildning tillsätts vid…