Man i rullstol lyfter armarna upp i luften som om han firar
Foto: Mostphotos

Lägre risk för fraktur med rullstol

Tidigare har man tänkt att det är större risk att drabbas av frakturer om man använder rullstol. Nu presenteras en studie vid Göteborgs universitet som säger motsatsen.

Den som använder rullstol belastar benen mindre vilket kan ge sämre funktion och förlorad benmassa. Med ett skörare skelett blir risken för frakturer större och därför har man tänkt att rullstolsanvändning är en riskfaktor för frakturer bland äldre, sköra personer.

Nu kommer dock forskning från Göteborgs universitet, som undersökt 55 000 svenska rullstolsanvändare med en medelålder på 83 år. De jämfördes med en grupp som gick på egen hand, både med och utan hjälpmedel. Resultaten visade att rullstolsanvändarna inte ens fick hälften så många frakturer.

Om man bara räknade in höftfrakturer och benskörhetsfrakturer var skillnaden så stor som tre gånger färre frakturer bland dem som använde rullstol. Dessutom hade de bara hälften så stor risk att få fallskador.

Frågan är nu om de nya rönen ska påverka förskrivningen av rullstol som hjälpmedel.

– För den som överväger att förskriva en rullstol till en patient, och gör en värdering av risk och nytta, är fynden av särskilt intresse. Stillasittande i rullstol är negativt på många sätt, därför är det glädjande att risken för fall och fraktur minskar, säger studiens försteförfattare Kristian Axelsson i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada…

Styrketräning för alla!

”Styrketräning är för alla – nu slipper alla falla” vill Daniel Berglind se som ett motto och den primära preventionen mot fallolyckor.

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…

Relaterat

Kunskap och stöd i fallpreventivt arbete

Personal i både regioner och kommuner behöver mer kunskap och kompetens för att bromsa det växande antalet fallolyckor som drabbar äldre. Med kontinuerlig…

Fotgängare skadas mest i trafiken

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i trafikmiljö och statistiken visar att fotgängarna är de som skadas mest allvarligt. Det är framför allt personer…

Träning av balans hjälper vid Parkinsons sjukdom

Personer med Parkinsons sjukdom har ofta nedsatt gång- och balansförmåga. Redan i början av sjukdomen riskerar de falla och skada sig. Därför borde…

Fler nyheter

Radar förutspår kognitiv sjukdom och fall

Det låter som science fiction, att med hjälp av en sensor kunna upptäcka förhöjd risk för fallolyckor och kognitiv sjukdom. Men forskare på…

Hemtest för att upptäcka demenssjukdom

En ny studie visar att det är möjligt att genomföra utredning hemifrån vid misstänkt tidig demenssjukdom som exempelvis Alzheimers sjukdom. Med hemtest blir…

Äldre kollegor studerar en läsplatta

Allt fler pensionärer fortsätter arbeta

Livet som jobbonär, det vill säga en person som kombinerar pensionärslivet med arbete, lockar allt fler. Det är en trend som ser ut…