Många synskadade äldre känner sig ensamma

En undersökning från Synskadades riksförbund visar att ungefär en fjärdedel av de som är 65 år och äldre och som har en synskada känner sig ensamma. För de alla äldsta, 85 år och uppåt, är siffran ännu högre.

Känslan av ensamhet och isolering är vanligt bland äldre personer, och kanske särskilt hos dem som är synskadade. En undersökning som Synskadades riksförbund gjorde hösten 2022 visar att 26 procent av personer 65 år och äldre upplevde ensamhet. Bland de allra äldsta, 85 år och uppåt, ligger motsvarande siffra på hela 35 procent.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån är det knappt sju procent av äldre utan synproblem som känner sig ensamma och socialt isolerade. Skillnaden mellan de äldre som ser och de som inte gör det är alarmerande anser Niklas Mattson, ordförande på Synskadades riksförbund.

– Personer som inte ser måste ha rätt till fler ledsagningstimmar så att de inte fastnar hemma. Tänk dig själv att inte ha timmar nog för att kunna ta en promenad, en fika med en kompis eller följa med på en social aktivitet tillsammans med jämnåriga. En synnedsättning ska per automatik inte innebära ett utanförskap, säger han i ett pressmeddelande.

Deltagarna i undersökningen var samtliga medlemmar i riksförbundet.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt att skadade fotgängarna kostar samhället 40 miljarder per år. Håkan Jönson väcker debatt genom att krossa myten…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada sig.

Tankar om åldrandets höst

”Den som är gammal befinner sig i livets november”, skriver Sven-Eric Liedman i boken I november: Om åldrandet. Boken är en essä, fylld av reflektioner, en inbjudan till funderingar om tid, liv, vardag, mening, och åldrande.

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om sömnapné kan vara en riskfaktor för demenssjukdom med hjälp av nattliga andningsmätningar.

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar. Otto Lilja Lund har skrivit en avhandling om sjukdomen som blir allt vanligare.