Många synskadade äldre känner sig ensamma

En undersökning från Synskadades riksförbund visar att ungefär en fjärdedel av de som är 65 år och äldre och som har en synskada känner sig ensamma. För de alla äldsta, 85 år och uppåt, är siffran ännu högre.

Känslan av ensamhet och isolering är vanligt bland äldre personer, och kanske särskilt hos dem som är synskadade. En undersökning som Synskadades riksförbund gjorde hösten 2022 visar att 26 procent av personer 65 år och äldre upplevde ensamhet. Bland de allra äldsta, 85 år och uppåt, ligger motsvarande siffra på hela 35 procent.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån är det knappt sju procent av äldre utan synproblem som känner sig ensamma och socialt isolerade. Skillnaden mellan de äldre som ser och de som inte gör det är alarmerande anser Niklas Mattson, ordförande på Synskadades riksförbund.

– Personer som inte ser måste ha rätt till fler ledsagningstimmar så att de inte fastnar hemma. Tänk dig själv att inte ha timmar nog för att kunna ta en promenad, en fika med en kompis eller följa med på en social aktivitet tillsammans med jämnåriga. En synnedsättning ska per automatik inte innebära ett utanförskap, säger han i ett pressmeddelande.

Deltagarna i undersökningen var samtliga medlemmar i riksförbundet.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och självständigt på ålderns höst.

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt avtryck som påverkar både forskning och populärkultur.

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.