Många synskadade äldre känner sig ensamma

En undersökning från Synskadades riksförbund visar att ungefär en fjärdedel av de som är 65 år och äldre och som har en synskada känner sig ensamma. För de alla äldsta, 85 år och uppåt, är siffran ännu högre.

Känslan av ensamhet och isolering är vanligt bland äldre personer, och kanske särskilt hos dem som är synskadade. En undersökning som Synskadades riksförbund gjorde hösten 2022 visar att 26 procent av personer 65 år och äldre upplevde ensamhet. Bland de allra äldsta, 85 år och uppåt, ligger motsvarande siffra på hela 35 procent.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån är det knappt sju procent av äldre utan synproblem som känner sig ensamma och socialt isolerade. Skillnaden mellan de äldre som ser och de som inte gör det är alarmerande anser Niklas Mattson, ordförande på Synskadades riksförbund.

– Personer som inte ser måste ha rätt till fler ledsagningstimmar så att de inte fastnar hemma. Tänk dig själv att inte ha timmar nog för att kunna ta en promenad, en fika med en kompis eller följa med på en social aktivitet tillsammans med jämnåriga. En synnedsättning ska per automatik inte innebära ett utanförskap, säger han i ett pressmeddelande.

Deltagarna i undersökningen var samtliga medlemmar i riksförbundet.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är mycket stor och kompensationsgraden för den allmänna pensionen har minskat sedan 2008. Det visar en ny rapport…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom är deras risk att dö av sjukdomen lägre, jämfört med andra. Det visar en studie från fyra…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras liv påverkas av beskedet.