Bild: Skånes universitetssjukhus - Region Skåne

Stipendier till forskning om transplantationer

Läkare som forskar om hur äldre personer påverkas av njurtransplantioner har tilldelats pengar från Transplantationsfonden.

På Skånes universitetssjukhus har fem forskande läkare fått ta emot stipendium för sin forskning inom transplantationsområdet. Ett av forskningsprojekten handlar om att skaffa sig kunskap kring hur personer som är 65 år eller äldre påverkas av njurtransplantationer.

När årsrika personer genomgår en njurtransplantation är risken högre för svåra komplikationer, särskilt om de har hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller infektioner, än för de som är yngre.

– Äldre är globalt sett den snabbast växande patientgruppen i behov av behandling som ersätter de egna njurarna. Äldre personer drabbas av vissa komplikationer i större utsträckning än den yngre patientgruppen. Studier har trots det visat överlevnadsvinster med transplantation även hos patienter över 70 år jämfört med att fortsätta i dialys, säger Carin Wallquist i en nyhet från Skånes universitetssjukhus. Hon är en av forskarna som har fått ta emot ett stipendium.

Carin Wallquist ska nu i studien Njurtransplanterade äldre – en uppföljande studie om hälsohändelser och överlevnad följa upp personer 65 år eller äldre som blivit njurtransplanterade mellan åren 2010–2023 och se hur deras hälsa påverkats och hur länge de överlever.

En annan av de fem stipendiemottagarna är Per Ederoth som tillsammans med forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset studerar vilka dödlighet och riskfaktorer kring njursvikt hos patienter efter en hjärttransplantation.

Samtliga stipendiater

  • Carin Wallquist, 150 000 kr till studien Njurtransplanterade äldre – en uppföljande studie om hälsohändelser och överlevnad.
  • Per Ederoth, 130 000 kr till studien Akut njursvikt efter hjärttransplantation.
  • Alireza Biglarnia, 100 000 kr till studien Medicinsk och hälsoekonomisk utvärdering av en ny kirurgisk metod.
  • Anna Ludl, 80 000 kr till studien Recidiv av IgA nefrit hos njurtransplanterade i södra regionen.
  • Oscar van der Have, 40 000 kr till studien Hjärttransplantation hos barn – 30 års uppföljning.
Läs mer

Läs fler artiklar och avhandlingar som handlar om njursjukdomar

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…