Nyheter

För få studier om hur välfärdsteknik påverkar anhöriga

Ny forskning visar att mindre än var sjätte studie om välfärdsteknik för äldre utvärderade hur hälsan hos anhöriga påverkades. Nu hoppas forskare att…

Så påverkas hälsan hos äldre vårdgivare

Informella vårdgivare drar ofta ett tungt lass när de stödjer sina anhöriga. Forskare har använt befolkningsstudien GÅS för att leta efter negativa effekter…

Hög ålder starkaste riskfaktorn för svår covid-19

En stor studie visar de starkaste riskfaktorerna för att drabbas av svår covid-19. Hög ålder står ut som den allvarligaste faktorn av alla.

#1/21: Allt du skulle vilja veta om brukarmedverkan men varit…

Nya numret av Äldre i Centrum erbjuder inte bara världspremiär på papper för vårt nystartade vetenskapliga supplement, utan även brukarmedverkan, tånaglar och en…

Stor måltid slår många småmål

Ett rejält, proteinrikt mål mat om dagen ger bättre näring för äldre personer än många små mellanmål. Det visar en ny avhandling från…

Ensamhet, internet­användning och volontär­engagemang bland äldre stockholmare

En ny rapport från Äldrecentrum visar att 40 procent av äldre personer i Stockholm besväras av ensamhet. Samtidigt kan var femte tänka sig volontärarbete. – Det stora intresset för frivilligarbete kan vara en viktig resurs för att bryta äldres ensamhet, säger rapportförfattaren…

Svensk teknik för säkrare demensdiagnoser

En svenskutvecklad app är mer träffsäker än traditionella metoder för att diagnosticera demenssjukdomar.

Age tech i offentligheten

En ny avhandling ger insikter om teknikens påverkan på deltagandet i det offentliga rummet ur äldre människors perspektiv.

Så påverkades äldre personer under coronavåren

Hur blev livet under Folkhälsomyndighetens restriktioner för äldre under den första vågen av covid-19? En ny rapport från Äldrecentrum besvarar frågan med hjälp…

Faktorerna som ger lägre livstillfredsställelse hos äldre

Med hjälp av ett index och en befolkningsstudie har forskare studerat vad som ger en lägre livstillfredsställelse. Det visade sig att kvinnor generellt fick lägre poäng än männen.