Nyheter

ÄiC-podden 8: Yrkeskunskapare & läsarsynpunkter

I det nya avsnittet av Äldre i Centrum-podden pratar vi om tidskriftens #3/20, med tema om hur man kan öka kompetensen och attrahera…

Digital opera för ökad livskvalitet

Göteborgsforskare undersöker betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnande och existentiell hälsa hos patienter inom palliativ hemsjukvård.

Yrkeskompetens kommer inte till nytta

Sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters yrkeskompetens tas inte till vara på bästa sätt inom särskilda boenden. Det konstaterar Nestor FoU i en ny rapport, som också beskriver hur man kan arbeta för att sprida den kunskap som finns på en arbetsplats.

Stora regionala skillnader i fallolyckor

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att fallolyckor fortsätter att vara den vanligaste skadeorsaken till att läggas in på sjukhus. Men det finns stora skillnader i siffrorna mellan länen.

Fler på äldreboenden känner sig ensamma och oroliga

En större andel personer på äldreboenden upplever besvär av oro och ensamhet jämfört med tidigare på grund av besöksförbudet. Det visar Socialstyrelsens enkätundersökning…

Hög överdödlighet i områden med unga och socialt utsatta

Äldre vuxna står för den större delen av dödligheten i corona­pandemin. Dessutom verkar covid-19 ha drabbat hårdast i områden med stor andel unga och socialt…

Äldres röster om pandemin

Innan sommaren skickade Äldrecentrum både ut en enkät och telefonintervjuade äldre stockholmare för att undersöka hur de upplever coronapandemin och hur deras liv har förändrats av den. Sammanlagt har över 5 000 personer nåtts av frågorna och under hösten kommer…

#3/20 Yrkeskunskapare

Äldre i Centrum #3/20 har ett tema om utbildning, arbetsmiljö och ledarskap i vård och omsorg om äldre. Coronapandemin fortsätter att vara i…

Gravid mage och insulinpenna

Sen menopaus och typ 2-diabetes ökar risken för demens

Kvinnor med en längre fertil period har högre risk att drabbas av demens i hög ålder. Det visar en studie som kan förklara…

Veteranorienterare hittar till hälsosamt åldrande

En ny studie vid Örebro universitet visar att veteranorienterare upplever mindre stress, är gladare och har mindre problem med magen jämfört med jämnåriga…