Nyheter

Efterfrågad forskning om efterforskning

Cirka 25 000 personer anmäls som saknade varje år. Majoriteten av dessa har någon form av demenssjukdom, psykisk ohälsa eller en önskan att ta livet av sig. En ny rapport presenterar vilken forskning som kan hjälpa polisen hitta de försvunna…

Redaktionen tipsar #4/19

Intressanta böcker, rapporter och andra publikationer (november 2019).

Viktigt steg för läkemedelsbehandling av äldre i livets slutskede

Lucas Morin från Aging research center ska snart disputera med sin avhandling om läkemedelsbehandlingar bland äldre personer i livets slutskede.

Certifiering för bättre demensvård följs upp

Silviahemscertifiering är ett utbildningspaket för att öka kunskapen inom demensvård. Med stöd från Drottning Silvias stiftelse för forskning och utbildning har Äldrecentrums utredare Jenny Österman och Eva Norman gjort en studie för att se om och i så fall hur…

Reflektion – användbar metod för arbetsutveckling

Att arbeta med människor innebär ett stort ansvar. Man behöver kunna hantera många olika situationer. Men situationer som uppfattas som problematiska kan också innebära möjligheter att fördjupa lärandet om man använder dem på rätt sätt och tänker: hur vi kan…

Ojämlikhet i hälsa upp till 85 år kan bero på…

Sveriges befolkning åldras och människor lever längre än tidigare. Hur ser sambandet mellan inkomst och hälsa ut för denna växande grupp av äldre? Johan Rehnberg har undersökt detta i sin avhandling "Inequalities in life and death: Income and mortality in…