Anhörig

Kidnappad av åldrandet?

Ett frustrerat rop om värdighet från en anhörigbetraktare till äldreomsorgen. Lennarth Johansson rekommenderar Ylva Floremans essä som läsning till både studenter och beslutsfattare.

Äldre kvinna med en kopp i handen

Så upplever patienter mat och måltider vid livets slut

Mat och hunger får en annan innebörd för personer som befinner sig i livets slutskede. Maten blir en källa av oro och stress…

Så kan vi lätta bördan av att vara anhörig

Gruppen anhöriga omfattar 650 000 personer i Sverige och har en avgörande betydelse för att vård och omsorg ska fungera. Sölve Elmståhl har sedan 1990-talet studerat anhörigas situation och bland annat utvecklat en skala för att skatta olika dimensioner av upplevd…

Så drabbar pandemin anhöriga

Anhöriga har ökat sina omsorgsinsatser, men fått minskat stöd under coronapandemin.

Delaktighet vid hemsjukvård svår fråga under pandemin

Patienter och anhöriga har under pandemin känt att de behöver avstå från sina önskemål och delvis ge upp bestämmanderätten över sitt eget hem…

För få studier om hur välfärdsteknik påverkar anhöriga

Ny forskning visar att mindre än var sjätte studie om välfärdsteknik för äldre utvärderade hur hälsan hos anhöriga påverkades. Nu hoppas forskare att…

Så påverkas hälsan hos äldre vårdgivare

Informella vårdgivare drar ofta ett tungt lass när de stödjer sina anhöriga. Forskare har använt befolkningsstudien GÅS för att leta efter negativa effekter…

Anhöriga omsorgsgivare i forskning och utveckling

Brukarinvolvering och samskapande är sedan många år tillbaka gängse sätt att forska och att utveckla verksamheter och interventioner. Trots detta saknas fördjupad och…

Förlängd svarstid för anhörigenkät om covid-19

Nu finns en utsträckt möjlighet för alla anhöriga att berätta hur de har påverkats av covid-19-pandemin.

Ökande informell vård påverkar parrelationer

Anhörigas vårdinsatser förväntas öka i hög grad framtiden, något som kan få konsekvenser för deras välbefinnande. En avhandling pekar på att de i…