Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022
Foto: Lame Maatla Kenalemang-Palm

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC och om ett samarbete kring att förebygga försvinnanden av personer med kognitiv svikt.

Samverkan ses som lösningen på många av välfärdens utmaningar, särskilt mellan vårdgivarna, men ändå är det vanligt att misslyckas. Varför är det så svårt att lyckas? Läs vad olika forskare skriver om bland annat  välfärdens organisering och ledarskap och ta del av ett lyckat exempel från Region Västerbotten.

I ett reportage om Isolde, ett samverkansprojekt mellan forskning, omsorg och polis som ska ta fram ny kunskap om vad som händer före, under och efter att en person med demens har försvunnit, får vi möta Lena Höglund från demensteamet i Borås, doktoranden, tillika sjuksköterskan och polisen, Mikael Larsson och Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete vid Högskolan i Borås.

Läs en krönika av Eva Lindqvist, som just tillträtt som chef på nystartade Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på Socialstyrelsen.

Forskarporträtt

Utöver detta har vi en Spotlight-artikel om historien bakom stöd till anhörigvårdare av Per Gunnar Edebalk,

Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat!

Läs hela #3/22  som blädderbar e-tidning

Relaterat

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…

Relaterat

Nordisk konferens: Att åldras i en värld i förändring

Katastrofer drabbar äldre sköra personer extra hårt. Forskare från 44 länder möts på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world i…

De hoppas på gränsöverskridande möten och dialog

Arrangörerna för konferensen NKG 2024 vill skapa möten och möjliggöra för dialog mellan de olika forskningsdisciplinerna. Därför har de skapat ett luftigt program…

Klimatförändring med hälsorisker

Förra året noterades den högsta globala temperaturen på 100 000 år. Värmen leder till hälsorisker, inte minst för personer över 65. Detta ägnar…

Fler nyheter

Allt fler arbetar efter pensionsåldern

Sysselsättningen bland äldre personer har fördubblats under de två senaste decennierna. Detta enligt en ny rapport från Statistiska centralbyrån, som också visar att…

Specialistsjuksköterskor tas inte tillvara

En ny rapport från Högskolan Kristianstad konstaterar att specialistsjuksköterskor inom vård av äldre är nöjda med sin utbildning och sitt yrkesliv. Men många…

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…